1
00:00:18,435 --> 00:00:19,436
Noc.

2
00:00:24,441 --> 00:00:30,822
Svět stínů, který skrývá
víc než polovinu pozemských živočichů.

3
00:00:33,534 --> 00:00:38,747
Až doposud nám kamery ukázaly
pouhý náhled do života těchto zvířat.

4
00:00:41,750 --> 00:00:44,795
Ale díky špičkové technologii

5
00:00:44,878 --> 00:00:49,800
můžeme vidět noc tak jasně,
jako by byl den.

6
00:00:56,557 --> 00:01:00,727
Díky kamerám, které jsou
stokrát citlivější než lidské oko...

7
00:01:04,147 --> 00:01:06,859
...můžeme nyní zachytit krásu noci...

8
00:01:09,361 --> 00:01:10,487
...i v barvě.

9
00:01:15,367 --> 00:01:17,202
Krajiny jako z jiné planety.

10
00:01:20,289 --> 00:01:24,751
Podivné tvory, kteří se zrodili ze tmy.

11
00:01:27,713 --> 00:01:30,215
Nevídané chování.

12
00:01:37,222 --> 00:01:40,767
Můžeme sledovat životy zvířat

13
00:01:41,602 --> 00:01:44,104
v poslední opravdové divočině na Zemi.

14
00:01:46,565 --> 00:01:47,608
V noci.

15
00:01:52,779 --> 00:01:58,785
Noční planeta
v živých barvách

16
00:02:10,672 --> 00:02:13,217
Arktická zima.

17
00:02:17,471 --> 00:02:19,932
{\an8}Když je den,
slunce sotva vychází nad obzor.

18
00:02:20,015 --> 00:02:23,227
{\an8}KOMENTÁŘ
TOMA HIDDLESTONA

19
00:02:23,936 --> 00:02:26,021
Brzy zapadne.

20
00:02:27,356 --> 00:02:32,361
A uvrhne tento zmrzlý svět do temnoty
na déle než měsíc.

21
00:02:38,909 --> 00:02:44,748
Pro jednoho arktického obyvatele
je to období velkých změn.

22
00:02:49,753 --> 00:02:52,548
Tato samice medvěda ledního má dvojčata.

23
00:03:00,973 --> 00:03:03,600
Bude se o ně dva roky starat
........