1
00:00:25,897 --> 00:00:31,067
přeložil VEGETOL

2
00:00:55,088 --> 00:00:58,048
BALTIMORE
8. října 1995.

3
00:02:32,686 --> 00:02:35,855
Ze všech dnů si
zvolil zrovna dnešek.

4
00:02:36,023 --> 00:02:39,276
Svatý otec je
co by kamenem dohodil.

5
00:02:40,402 --> 00:02:44,071
Mám podezření,
že to není náhoda.

6
00:02:48,118 --> 00:02:51,700
Obávám se,
že tento případ je jiný.

7
00:02:52,247 --> 00:02:57,169
Tenhle vypadá...
že má nějaký účel.

8
00:03:17,439 --> 00:03:24,862
Brzy, Petere. Slibuji.
Mám v tebe naprostou důvěru.

9
00:03:27,574 --> 00:03:30,534
Než začneme, pomodleme se.

10
00:03:35,123 --> 00:03:40,295
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.

11
00:03:40,462 --> 00:03:42,673
Přijď království tvé.

12
00:03:42,839 --> 00:03:48,761
Buď vůle tvá jako v nebi,
tak i na zemi.

13
00:03:49,888 --> 00:03:54,266
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,

14
00:03:54,434 --> 00:03:57,979
jako i my
odpouštíme našim viníkům.

15
00:03:58,146 --> 00:04:03,651
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

16
00:04:07,155 --> 00:04:13,511
Neboť tvé jest království
i moc i sláva navěky.

17
00:04:14,079 --> 00:04:17,081
Otče Louisi,
rychle pojďte.

18
00:04:17,582 --> 00:04:20,167
Amen.

19
00:04:26,800 --> 00:04:31,430
Hle, kříž Páně, prchejte
nepřátelské mocnosti!

20
00:04:31,596 --> 00:04:35,766
Petere, odpověz.
Soustřeď se.

21
00:04:35,934 --> 00:04:38,979
Zvítězil Lev z kmene
Judova, kořen Davidův.
........