1
00:00:14,651 --> 00:00:16,516
EASTFIELD - POLICEJNÍ SKLAD

2
00:00:16,551 --> 00:00:18,759
<i>Velín všem hlídkám
zapojeným do operace.</i>

3
00:00:19,366 --> 00:00:22,340
<i>Potvrzuji komunikaci
zabezpečeným kanálem.</i>

4
00:00:27,420 --> 00:00:30,041
<i>Charlie Zulu 5-5, hlaste situaci.</i>

5
00:00:30,068 --> 00:00:32,443
Charlie Zulu 5-5. Nakládáme.

6
00:00:32,936 --> 00:00:35,844
- Odjezd za pět minut.
<i>- Rozumím, 5-5.</i>

7
00:00:38,333 --> 00:00:39,807
<i>Velín Charliemu Zulu 5-5.</i>

8
00:00:39,834 --> 00:00:43,925
<i>Potvrďte zabezpečení areálu
a připravenost zahájit převoz.</i>

9
00:00:43,951 --> 00:00:50,787
Charlie Zulu 5-5.
Transport Echo Delta 905 vyráží.

10
00:01:01,888 --> 00:01:05,062
<i>Velín. Charlie Zulu 5-5,
tady službukonající důstojník.</i>

11
00:01:05,086 --> 00:01:06,795
<i>Trasa čistá.</i>

12
00:01:17,378 --> 00:01:21,117
5-5 velínu. Možný kontakt.
Vyčkejte hlášení situace.

13
00:01:22,313 --> 00:01:25,032
<i>Velín vyčkává, 5-5.</i>

14
00:01:26,318 --> 00:01:27,858
Vše v pořádku.

15
00:01:27,886 --> 00:01:29,160
<i>Rozumím.</i>

16
00:01:31,131 --> 00:01:32,521
<i>7-5, 5-5.</i>

17
00:01:32,556 --> 00:01:35,072
<i>Aktuální hlášení.</i>

18
00:01:35,118 --> 00:01:36,728
<i>Před námi DN.</i>

19
00:01:36,763 --> 00:01:38,188
Jeďte dál.

20
00:01:39,207 --> 00:01:41,767
Charlie Zulu 5-5 velínu.

21
00:01:41,807 --> 00:01:45,361
Dopravní nehoda na Brown Lane.
Informujte místní jednotky.

22
00:01:46,197 --> 00:01:49,839
- Pomoc! Moje dítě!
<i>- Rozumím, Charlie Zulu 5-5.</i>

23
00:01:49,875 --> 00:01:51,310
Moje dítě!
........