1
00:00:08,843 --> 00:00:10,261
Odhalil jsem zrádce.

2
00:00:10,928 --> 00:00:13,597
Někoho, komu jsem neměl důvěřovat.

3
00:00:23,941 --> 00:00:25,526
Věřil jsem ti.

4
00:00:27,194 --> 00:00:28,738
A tys mě zradil.

5
00:00:29,947 --> 00:00:31,741
-Za peníze.
-Za peníze ne.

6
00:00:33,159 --> 00:00:36,620
Chtěl jsem vám dokázat,
že lid mé matky je vám roven.

7
00:00:37,580 --> 00:00:38,956
A já také.

8
00:00:42,918 --> 00:00:44,128
Nacistický kolaborant.

9
00:00:45,588 --> 00:00:47,757
Ostuda císařství. Žádné slitování.

10
00:00:51,719 --> 00:00:53,471
Odporný <i>happa.</i>

11
00:02:52,131 --> 00:02:56,677
MUŽ Z VYSOKÉHO ZÁMKU

12
00:03:08,731 --> 00:03:10,482
Nebuďte na sebe tak přísná.

13
00:03:14,111 --> 00:03:15,571
Jsem jen tak unavená.

14
00:03:17,781 --> 00:03:21,035
To je jen nadměrný animus.

15
00:03:21,994 --> 00:03:23,787
Víte, v jungiánské terapii

16
00:03:23,871 --> 00:03:27,917
je cílem uvést
mužskou a ženskou energii v nevědomí

17
00:03:28,000 --> 00:03:29,543
do rovnováhy.

18
00:03:30,586 --> 00:03:31,962
Musíme posílit animu.

19
00:03:32,838 --> 00:03:35,841
Jak to mám udělat? Jak mám posílit animu?

20
00:03:36,884 --> 00:03:37,718
Tedy...

21
00:03:39,386 --> 00:03:40,220
Už jste

22
00:03:41,555 --> 00:03:42,973
přemýšlela nad

23
00:03:43,557 --> 00:03:45,893
obnovením intimity s manželem?

24
00:03:50,481 --> 00:03:51,315
Já...

25
........