1
00:00:07,600 --> 00:00:10,960
<i>Pred 300 rokmi sa Spolok filozofov</i>

2
00:00:11,080 --> 00:00:15,440
<i>začal zaujímať o spojenie
medzi najmenšími atómami.</i>

3
00:00:19,280 --> 00:00:22,640
<i>Ukuli nástroj, nôž,</i>

4
00:00:22,760 --> 00:00:25,280
<i>ktorý v rukách správneho človeka</i>

5
00:00:25,400 --> 00:00:29,800
<i>dokáže prerezať materiál,
ktorý spája svety.</i>

6
00:00:29,920 --> 00:00:33,680
<i>Tohto človeka pomenovali „nositeľ“.</i>

7
00:00:35,000 --> 00:00:38,680
<i>A nôž nazvali
„magickým nožom“.</i>

8
00:00:44,240 --> 00:00:48,080
<i>Nositeľ vybudoval vežu
v meste Cittégazze.</i>

9
00:00:53,640 --> 00:00:58,160
<i>Pamätník pre nôž,
kam ho ukryli.</i>

10
00:01:00,480 --> 00:01:04,880
<i>Jeho moc uchovávali v tajnosti,
no mali na výber -</i>

11
00:01:05,000 --> 00:01:09,920
<i>použiť nôž v prospech ľudstva,</i>

12
00:01:10,040 --> 00:01:11,840
<i>alebo len vo svoj.</i>

13
00:01:13,480 --> 00:01:15,520
<i>Zvolili si zle,</i>

14
00:01:15,640 --> 00:01:18,840
<i>kradli, aby si naplnili
vlastné vrecká.</i>

15
00:01:21,640 --> 00:01:26,280
<i>Z temnoty vyliezla zvláštna, zlá sila.</i>

16
00:01:27,200 --> 00:01:28,760
<i>Fantómovia.</i>

17
00:01:33,400 --> 00:01:37,360
<i>A potom prišla Asrielova
veľká trhlina na nebi.</i>

18
00:01:38,800 --> 00:01:41,440
<i>A s ňou aj záplava fantómov.</i>

19
00:01:43,560 --> 00:01:45,440
<i>Mor.</i>

20
00:01:47,400 --> 00:01:48,760
<i>Tí, ktorí prežili...</i>

21
00:01:49,840 --> 00:01:51,120
<i>utiekli.</i>

22
00:01:54,240 --> 00:02:01,000
<i>Magický nôž sa zrodil z nádeje,
no použili ho na chamtivosť.</i>

23
00:02:02,920 --> 00:02:04,120
<i>I tak,</i>
........