1
00:00:59,731 --> 00:01:02,608
Expanze

2
00:01:05,945 --> 00:01:09,449
VE 23. STOLETÍ
LIDÉ OSÍDLILI SLUNEČNÍ SOUSTAVU

3
00:01:09,532 --> 00:01:12,952
SPOJENÉ NÁRODY KONTROLUJÍ ZEMI

4
00:01:13,036 --> 00:01:17,165
MARS JE NEZÁVISLÁ VOJENSKÁ MOCNOST

5
00:01:18,416 --> 00:01:21,502
VNITŘNÍ PLANETY BEROU
ZDROJE Z PÁSU ASTEROIDŮ

6
00:01:21,586 --> 00:01:24,213
LIDÉ Z PÁSU ŽIJÍ A PRACUJÍ VE VESMÍRU

7
00:01:24,297 --> 00:01:28,885
VZDUCH A VODA JSOU V PÁSU
VZÁCNĚJŠÍ NEŽ ZLATO

8
00:01:30,803 --> 00:01:33,514
NAPĚTÍ SE STUPŇOVALO CELÁ DESETILETÍ

9
00:01:33,598 --> 00:01:36,351
ZEMĚ, MARS A PÁS
JSOU NA POKRAJI VÁLKY

10
00:01:36,434 --> 00:01:40,355
UŽ CHYBÍ JENOM JEDNA JEDINÁ JISKRA

11
00:01:43,941 --> 00:01:46,903
<i>Cíl je na pozici.</i>
<i>Všichni zpátky na stanoviště.</i>

12
00:02:00,666 --> 00:02:01,751
{\an8}<i>Připravit k palbě.</i>

13
00:02:15,056 --> 00:02:19,394
{\an8}Prosím! Dostaňte mě odsud!

14
00:03:33,509 --> 00:03:36,512
{\an8}VZDUŠNÁ KOMORA

15
00:03:59,368 --> 00:04:01,996
{\an8}S.O.S.
TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

16
00:04:39,867 --> 00:04:43,079
<i>Ceres býval kdysi pokrytý ledem.</i>

17
00:04:43,746 --> 00:04:44,830
{\an8}STANICE CERES
V PÁSU

18
00:04:44,914 --> 00:04:46,999
{\an8}<i>Měl dost vody pro tisíc generací.</i>

19
00:04:47,583 --> 00:04:52,171
<i>Dokud si ji Země a Mars nestáhly pro sebe.</i>

20
00:04:53,798 --> 00:04:57,301
<i>Tato stanice se stala</i>
<i>nejdůležitější částí Pásu.</i>

21
00:04:58,010 --> 00:05:02,557
<i>Ale obrovské bohatství a zdroje,</i>
<i>které procházely našimi branami,</i>

22
00:05:03,015 --> 00:05:04,559
<i>nebyly určeny pro nás.</i>

23
00:05:05,268 --> 00:05:06,936
<i>Lidé z Pásu pracují v docích,</i>
........