1
00:00:06,000 --> 00:00:08,333
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:20,875 --> 00:00:24,875
Kdo je tady krasavice?

3
00:00:25,542 --> 00:00:28,500
Kdo je tu krasavice?

4
00:00:29,958 --> 00:00:31,875
Přesně tak.

5
00:00:31,958 --> 00:00:32,917
Ty.

6
00:00:43,042 --> 00:00:44,500
Na co koukáš?

7
00:00:44,583 --> 00:00:50,917
Máme tu shromáždit jejich majetek,
kdyby je bylo potřeba identifikovat.

8
00:00:55,208 --> 00:00:58,125
Musel jsem zjistit, jestli pořád funguje.

9
00:01:04,292 --> 00:01:08,125
Jdu za Izákem.

10
00:01:11,958 --> 00:01:12,958
Ne!

11
00:01:13,042 --> 00:01:14,667
Nebudu si ji brát s sebou!

12
00:02:08,375 --> 00:02:11,000
Mohu se vás na něco zeptat?

13
00:02:11,708 --> 00:02:12,833
Jistě.

14
00:02:13,917 --> 00:02:16,208
Co tady děláme?

15
00:02:17,292 --> 00:02:19,500
To je hodně všeobecná otázka.

16
00:02:21,250 --> 00:02:22,292
Buď konkrétnější.

17
00:02:23,208 --> 00:02:24,042
Posaď se.

18
00:02:26,042 --> 00:02:29,042
Nemusím vám snad vysvětlovat,

19
00:02:29,125 --> 00:02:34,125
co jsou noční stvůry zač, kováři.

20
00:02:35,042 --> 00:02:37,250
Říkej mi Izáku.

21
00:02:39,708 --> 00:02:40,833
Dáš si ostružinu?

22
00:02:42,000 --> 00:02:43,208
Přesně o tom mluvím.

23
00:02:43,750 --> 00:02:46,333
Jsem noční stvůra.

24
00:02:46,417 --> 00:02:50,375
Jím krev… a maso.

25
00:02:50,875 --> 00:02:53,667
Jedna ostružina by tě nezabila.
........