1
00:00:00,060 --> 00:00:02,899
V PŘEDCHOZÍCH DÍLECH

2
00:00:04,020 --> 00:00:08,379
<i>- Stačí jediná chyba, Nicky.
- Já chyby nedělám.</i>

3
00:00:09,100 --> 00:00:12,979
<i>Nedávejte hotovost
za tenhle týden do sběrných boxů.</i>

4
00:00:13,020 --> 00:00:16,139
<i>Pozdě, včera jsme to tam dali.
Postarej se o to.</i>

5
00:00:16,180 --> 00:00:20,459
<i>Není to interní audit,
co by ti mělo dělat starosti, rozumíš?</i>

6
00:00:21,580 --> 00:00:26,419
<i>Potřebuji, abys poslal fakturu
na 1,5 milionu na tento účet.</i>

7
00:00:26,460 --> 00:00:29,579
<i>Bylo to převedeno na
společnost tvého manžela.</i>

8
00:00:29,620 --> 00:00:33,200
<i>A ještě jsme se ani nepodívaly
na tu směnárnu. Tohle není dobré.</i>

9
00:00:33,220 --> 00:00:38,299
<i>Podepsala jsi 16 dokumentů,
které legitimizují moje aktivity.</i>

10
00:00:38,340 --> 00:00:40,579
<i>Pokud půjdu ke dnu,
půjdeš i ty.</i>

11
00:00:40,620 --> 00:00:44,019
<i>To je seznam adres k prohledání?</i>

12
00:00:46,980 --> 00:00:49,179
<i>Tyhle vynech.</i>

13
00:00:49,220 --> 00:00:52,139
<i>Nevěděl jsem, že velký šéf
je takhle blízko u operací.</i>

14
00:00:53,980 --> 00:00:57,419
<i>Zítra přijede do Kodaně.
Potká se s Nickym.</i>

15
00:00:58,140 --> 00:01:00,579
<i>Do prdele, to je on!</i>

16
00:01:01,380 --> 00:01:04,139
<i>Zatraceně!
Ztratili jsme Marca.

17
00:01:04,420 --> 00:01:08,179
<i>Končím. Chci dát Milasovi
budoucnost s jeho tátou.</i>

18
00:01:08,620 --> 00:01:12,610
<i>- Neměl by mě vidět ve vězení.
- Nemůžeš prostě odejít.</i>

19
00:01:12,620 --> 00:01:15,059
<i>Předej to mně.
Nech mě obchod převzít.</i>

20
00:01:15,100 --> 00:01:17,259
<i>Ještě dva měsíce a pak končím.</i>

21
00:01:17,959 --> 00:01:21,340
přeložila cibina

22
........