1
00:00:51,375 --> 00:00:55,375
VEŠKERÉ POSTAVY, INSTITUCE
I KRIMINÁLNÍ ZÁPLETKY JSOU SMYŠLENÉ

2
00:01:56,791 --> 00:01:58,291
Zítra to probereme.

3
00:02:00,583 --> 00:02:02,000
Ještě musím pracovat.

4
00:02:04,000 --> 00:02:05,625
Ano, mám.

5
00:02:05,708 --> 00:02:07,250
Objednal jsem pizzu.

6
00:02:37,125 --> 00:02:38,250
Máme případ.

7
00:02:42,666 --> 00:02:44,750
<i>A nyní zprávy ze zahraničí.</i>

8
00:02:44,833 --> 00:02:47,625
<i>Podle AFP došlo v Západní</i>
<i>Sahaře k násilným střetům.</i>

9
00:02:47,708 --> 00:02:51,583
<i>Vojáci OSN rozmístění na tomto území</i>
<i>čelí obviněním ze sexuálních útoků</i>

10
00:02:51,666 --> 00:02:54,166
<i>na místní obyvatele včetně dětí.</i>

11
00:03:19,666 --> 00:03:20,916
Poznáváš ho?

12
00:03:30,166 --> 00:03:32,666
- Abramski.
- Ten Abramski?

13
00:03:32,750 --> 00:03:36,791
Ten. Profesor Marek Abramski,
specialista na transplantace kostní dřeně.

14
00:03:36,875 --> 00:03:38,958
Zastřelili ho přes kukátko.

15
00:03:39,041 --> 00:03:41,375
Kulka plus střepy udělaly svoje.

16
00:03:44,833 --> 00:03:46,125
Tvoje nová kolegyně.

17
00:03:46,208 --> 00:03:50,666
Mladší aspirantka
Marta Zadarová. Zaučuje se.

18
00:03:50,750 --> 00:03:51,666
Samborski.

19
00:03:52,916 --> 00:03:55,250
Vedle dveří ležel obal od pizzy.

20
00:03:58,250 --> 00:04:00,458
- A pizza je kde?
- Nevím.

21
00:04:01,458 --> 00:04:03,791
Zasahující hlídka ji lehce přesunula.

22
00:04:04,541 --> 00:04:07,708
- Lehce ji přesunula?
- Kopla do ní. Popostrčila ji.

23
00:04:08,583 --> 00:04:10,833
Kopla? Popostrčila?

........