1
00:00:06,875 --> 00:00:08,245
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:27,166 --> 00:00:30,996
Po celém domě

3
00:00:57,833 --> 00:00:59,333
Billy, probuď se.

4
00:01:01,250 --> 00:01:02,710
Slyšels to?

5
00:01:05,875 --> 00:01:07,495
Slyšel co?

6
00:01:11,000 --> 00:01:12,880
To je on.

7
00:01:41,750 --> 00:01:44,460
Pak tyhle vánoční dárky

8
00:01:44,541 --> 00:01:46,291
doručíme hned.

9
00:01:47,000 --> 00:01:49,960
To je úžasné, Santo. Mám další otázku…

10
00:01:53,375 --> 00:01:55,825
…vánoční dárky pro všechny děti

11
00:01:55,916 --> 00:01:57,826
- na celém světě.
- Přesně tak.

12
00:03:03,125 --> 00:03:05,785
Leah…

13
00:03:05,875 --> 00:03:07,415
hodná.

14
00:03:26,250 --> 00:03:28,170
William…

15
00:03:38,416 --> 00:03:40,246
hodný.

16
00:03:53,458 --> 00:03:57,208
Zůstaňte hodní.

17
00:04:28,791 --> 00:04:32,331
To… To jsem přesně chtěl.

18
00:04:37,083 --> 00:04:37,963
Billy,

19
00:04:39,208 --> 00:04:44,458
co by se stalo, kdybychom nebyli hodní?

20
00:05:55,416 --> 00:05:57,916
Překlad titulků: A. M. Kroulík Frimlová
........