1
00:01:38,057 --> 00:01:40,435
Je to môj syn.
Je pekný, že?

2
00:01:40,602 --> 00:01:43,188
Robí čínske bojové umenie. To pravé.

3
00:01:46,399 --> 00:01:47,192
Čo sa deje?

4
00:01:52,489 --> 00:01:54,783
- Prestaň!
- Usmievaj sa. Čo je?

5
00:01:54,949 --> 00:01:56,868
- Sústreď sa.
- Čo?

6
00:01:57,243 --> 00:01:59,537
- Sústreď sa!
- Šťastný nový rok!

7
00:02:01,289 --> 00:02:03,500
- Tak čo je?
- Porozprávame sa neskôr.

8
00:02:03,958 --> 00:02:06,336
- Niečo sa deje, tak hovor.

9
00:02:07,128 --> 00:02:08,505
- Baaba! Baaba!

10
00:02:08,671 --> 00:02:09,881
Je tu vreckár!

11
00:02:10,048 --> 00:02:11,674
Baaba! Vreckár!

12
00:02:11,841 --> 00:02:14,302
- Pozor, okráda tú pani!
- Čo?

13
00:02:15,178 --> 00:02:18,431
Je to vreckár!
Ten v tej maske!

14
00:02:18,598 --> 00:02:19,474
Čo?

15
00:02:19,641 --> 00:02:21,392
Tam! Pozri!

16
00:02:21,768 --> 00:02:23,853
A je to!
Vzal jej peňaženku.

17
00:02:24,813 --> 00:02:26,272
Hej!

18
00:02:26,439 --> 00:02:27,065
Už idem.

19
00:02:27,232 --> 00:02:28,441
Tak bež!

20
00:02:28,608 --> 00:02:29,400
Čo to robíš?

21
00:02:29,567 --> 00:02:31,736
Počkaj, niečo je...
To je dobre, idem!

22
00:02:31,986 --> 00:02:32,821
Baaba!

23
00:02:32,987 --> 00:02:33,822
Prepáčte...
........