1
00:00:25,192 --> 00:00:26,985
NÁPRAVNÉ ZAŘÍZENÍ

2
00:00:27,069 --> 00:00:32,449
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

3
00:00:33,825 --> 00:00:34,910
Pane Cho Sang-gue.

4
00:00:43,210 --> 00:00:44,878
PRÁVNÍK OH HYUN-CHANG

5
00:00:44,962 --> 00:00:45,963
Právník?

6
00:00:46,046 --> 00:00:47,005
Zastupuji

7
00:00:47,714 --> 00:00:49,049
pana Han Jeong-ua.

8
00:00:49,800 --> 00:00:50,968
Do prdele.

9
00:00:52,052 --> 00:00:53,303
Mám pro vás vzkaz.

10
00:00:53,887 --> 00:00:56,014
Řekněte mu, že mě to nezajímá.

11
00:01:00,811 --> 00:01:01,770
Pan Han Jeong-u

12
00:01:03,146 --> 00:01:03,981
zemřel.

13
00:01:13,991 --> 00:01:15,033
Páni!

14
00:01:17,035 --> 00:01:19,121
Je skvělé

15
00:01:20,539 --> 00:01:21,373
být zas venku.

16
00:01:29,464 --> 00:01:33,218
Jakmile pan Han zjistil,
že na tom není zdravotně dobře,

17
00:01:33,760 --> 00:01:36,221
začal dávat dohromady své záležitosti.

18
00:01:37,389 --> 00:01:40,851
Jeho syn Geu-ru je jeho jediný příbuzný.

19
00:01:40,934 --> 00:01:44,521
Je mi to jedno.
Co se píše v závěti o mně?

20
00:01:44,605 --> 00:01:47,858
Ve své poslední vůli uvedl,
že v případě své smrti chce,

21
00:01:47,941 --> 00:01:52,237
abyste se stal Geu-ruovým opatrovníkem.

22
00:01:52,988 --> 00:01:53,822
Opatrovníkem?

23
00:01:55,616 --> 00:01:56,450
Co to je?

24
00:01:57,200 --> 00:01:59,745
Opatrovník je ustanoven pro ty,

25
........