1
00:00:13,013 --> 00:00:13,847
Panečku.

2
00:00:17,684 --> 00:00:19,061
Bože.

3
00:00:24,816 --> 00:00:26,068
<i>Paní Lee Yeong-sun</i>

4
00:00:26,735 --> 00:00:29,238
<i>přišla do banky každý den ve stejnou dobu</i>

5
00:00:29,738 --> 00:00:33,033
<i>a vždy si vybrala novou bankovku</i>
<i>v hodnotě 50 000 wonů.</i>

6
00:00:34,451 --> 00:00:37,329
<i>Přinesla si vkladní knížku,</i>
<i>občanku a razítko</i>

7
00:00:37,412 --> 00:00:39,831
<i>a chtěla vybrat jen tu jednu bankovku.</i>

8
00:00:39,915 --> 00:00:42,626
<i>Všichni jsme ji tu znali.</i>

9
00:00:44,545 --> 00:00:48,632
<i>Už několik týdnů jsme ji neviděli,</i>
<i>tak jsme si mysleli,</i>

10
00:00:49,299 --> 00:00:50,300
<i>že je nemocná.</i>

11
00:00:51,051 --> 00:00:54,346
<i>Tohle nikde neříkejte,</i>
<i>ale zdálo se, že trpí demencí.</i>

12
00:00:54,429 --> 00:00:57,933
Často se opakovala,
protože si nepamatovala, že to už řekla.

13
00:00:59,309 --> 00:01:02,187
A vždy někomu volala.

14
00:01:02,271 --> 00:01:05,691
Nechávali jsme ji telefonovat
z telefonu tam vzadu.

15
00:01:05,774 --> 00:01:09,194
Ale nikdy nic neřekla, zavěsila a odešla.

16
00:01:12,781 --> 00:01:13,782
Co je?

17
00:01:16,868 --> 00:01:20,080
No tak, co to děláš?

18
00:01:29,756 --> 00:01:31,258
- Už rozumím.
- Čemu?

19
00:01:32,676 --> 00:01:33,677
Hej!

20
00:01:34,303 --> 00:01:35,137
Co?

21
00:01:36,513 --> 00:01:37,806
Mohu si vzít?

22
00:01:38,432 --> 00:01:39,975
Samozřejmě, vezměte si.

23
00:01:42,894 --> 00:01:43,729
Hej.

24
........