1
00:00:05,418 --> 00:00:08,418
www.titulky.com

2
00:00:08,549 --> 00:00:12,970
CZ: David Melicher
( https://www.youtube.com/user/Pravdohoda/videos )

3
00:00:14,432 --> 00:00:16,698
Dobře. Takhle se to stalo.

4
00:00:18,033 --> 00:00:21,016
Čtyři děti, které nemají
nic společného, se ztratily v lese.

5
00:00:21,604 --> 00:00:25,066
A skončily v jiném vesmíru,
kde se nikdy nenarodily.

6
00:00:25,854 --> 00:00:26,854
Otrava, co?

7
00:00:29,315 --> 00:00:30,848
To byla Felixova chyba.

8
00:00:31,326 --> 00:00:32,703
Mého bratra.

9
00:00:33,412 --> 00:00:36,895
Zjistil, že uvnitř některých lidí
jsou schované elementární

10
00:00:36,921 --> 00:00:40,344
síly, které mohou být užity
společně k vytvoření mocné magie.

11
00:00:42,994 --> 00:00:44,594
Felix má ohnivý element.

12
00:00:44,932 --> 00:00:47,099
Umí ovládnout živelný plamen.

13
00:00:48,283 --> 00:00:50,550
Andy je mozkovna party.

14
00:00:50,666 --> 00:00:52,066
Jeho element je voda.

15
00:00:53,283 --> 00:00:54,689
Sam ovládá vítr.

16
00:00:54,979 --> 00:00:57,254
Jeho podstatu, i povahu.

17
00:00:58,586 --> 00:01:01,749
Jake je půdou. Pevný,
spolehlivý, a běžný.

18
00:01:02,328 --> 00:01:03,328
Tak nějak.

19
00:01:04,047 --> 00:01:07,938
Pak jsem tu já, Oscar.
Éter, který spojuje všechny navzájem.

20
00:01:08,742 --> 00:01:10,809
Mám magické vize.

21
00:01:12,330 --> 00:01:16,002
Bojujíc s démony, a spolu navzájem,

22
00:01:16,823 --> 00:01:19,135
nalezli nakonec způsob, jak se vrátit domů.

23
00:01:20,260 --> 00:01:22,793
Přinesli sebou magický talisman,

24
........