1
00:01:27,296 --> 00:01:31,342
KAPITOLA ŠESTÁ

2
00:01:35,679 --> 00:01:39,225
PŘÍSLOVÍ

3
00:01:39,892 --> 00:01:41,685
Sundej jí pouta.

4
00:01:41,769 --> 00:01:43,103
Pane?

5
00:01:43,771 --> 00:01:45,397
Chci ji bez okovů.

6
00:02:07,753 --> 00:02:09,547
A žádné hlouposti.

7
00:03:25,331 --> 00:03:26,665
Za mnou.

8
00:03:37,092 --> 00:03:38,135
No tohle.

9
00:03:39,970 --> 00:03:43,182
Vím dobře, že to není ten, koho myslím.

10
00:03:44,099 --> 00:03:45,184
Nazdar, Macku.

11
00:03:45,267 --> 00:03:46,936
-Propánajána!
-Jo.

12
00:03:48,228 --> 00:03:49,480
Starej pan Ridgeway.

13
00:03:50,439 --> 00:03:51,815
Po takové době.

14
00:03:51,899 --> 00:03:54,485
Ano, pane, skutečně.

15
00:03:56,320 --> 00:03:58,822
Váš příjezd pro něho hodně znamená.

16
00:03:59,073 --> 00:04:00,199
Ano, Bože.

17
00:04:00,282 --> 00:04:02,826
Ty jsi tu teď šéfem, co?

18
00:04:03,661 --> 00:04:05,579
Ne, pane. To sotva.

19
00:04:06,956 --> 00:04:10,084
Musím tu zůstat, dohlížet na všechno.

20
00:04:10,167 --> 00:04:11,502
Jak nejlépe umím, víte?

21
00:04:11,585 --> 00:04:14,129
Nikomu jinému by jistě nedůvěřoval.

22
00:04:18,884 --> 00:04:21,178
Představíte mě své rodině?

23
00:04:21,261 --> 00:04:23,222
Madam, mladý pane.

24
00:04:25,474 --> 00:04:27,059
Nezdržíme se dlouho.

25
00:04:28,227 --> 00:04:32,940
Ano, v tom případě...
........