1
00:01:22,958 --> 00:01:25,461
<i>„Když v průběhu lidských událostí</i>

2
00:01:25,586 --> 00:01:30,299
<i>„nastane některému národu nutné</i>
<i>zrušit politické závazky,</i>

3
00:01:30,382 --> 00:01:32,718
<i>„které jej poutají s národem jiným,</i>

4
00:01:32,802 --> 00:01:35,179
<i>„a zaujmout mezi mocnostmi světa</i>

5
00:01:35,262 --> 00:01:37,264
<i>„své vlastní a rovné místo,</i>

6
00:01:37,348 --> 00:01:40,935
<i>„k němuž jej opravňují</i>
<i>zákony přírody a jejího Boha.</i>

7
00:01:41,727 --> 00:01:44,313
<i>„Pokládáme za samozřejmé pravdy,</i>

8
00:01:44,396 --> 00:01:46,524
<i>„že všichni lidé jsou si rovni,</i>

9
00:01:46,607 --> 00:01:50,903
<i>„že jsou obdařeni svým Stvořitelem</i>
<i>určitými nezcizitelnými právy,</i>

10
00:01:50,986 --> 00:01:54,114
<i>„že mezi ně náleží život, svoboda</i>

11
00:01:54,198 --> 00:01:56,033
<i>„a sledování osobního štěstí.</i>

12
00:01:56,700 --> 00:01:58,369
<i>„Že k zajištění těchto práv</i>

13
00:01:58,452 --> 00:02:00,579
<i>„se ustanovují mezi lidmi vlády,</i>

14
00:02:00,663 --> 00:02:03,999
<i>„odvozující své oprávněné pravomoci</i>
<i>ze souhlasu těch, jimž vládnou.</i>

15
00:02:04,083 --> 00:02:07,837
<i>„Že kdykoliv počne být některá vláda</i>
<i>těmto cílům na překážku,</i>

16
00:02:07,920 --> 00:02:11,757
<i>„má lid právo ji změnit nebo zrušit</i>

17
00:02:11,841 --> 00:02:13,509
<i>„a ustanovit vládu novou,</i>

18
00:02:13,592 --> 00:02:18,597
„založenou na takových zásadách
a mající svoji pravomoc ustanovenou tak,

19
00:02:18,681 --> 00:02:23,435
„jak uzná lid za nejvhodnější
pro zajištění své bezpečnosti a štěstí.

20
00:02:24,228 --> 00:02:27,857
„Jestliže ale dlouhý sled zlořádu
zneužívání a uchvacování,

21
00:02:27,898 --> 00:02:30,276
„pronásledující trvale týž objekt,

22
00:02:30,359 --> 00:02:33,904
„se rozvíjí do podoby podřízenosti
naprosté despocii,

23
00:02:34,864 --> 00:02:38,909
„je jejich právem, jejich povinností,
........