1
00:00:41,792 --> 00:00:43,669
Přicházejí rychle, nebo pomalu?

2
00:00:44,420 --> 00:00:46,589
Rychle. Ale zpomalují.

3
00:00:46,672 --> 00:00:48,549
Dobře, dýchej zhluboka.

4
00:00:50,551 --> 00:00:52,595
Počurala jsem se, Mabel.

5
00:00:52,636 --> 00:00:53,929
Jak by ne.

6
00:00:59,685 --> 00:01:01,437
Coro, běž to říct Mosesovi.

7
00:01:03,397 --> 00:01:04,398
No tak, běž.

8
00:01:06,025 --> 00:01:07,985
Dýchej zhluboka.

9
00:01:13,282 --> 00:01:17,912
KAPITOLA DESÁTÁ

10
00:02:20,015 --> 00:02:23,269
Všem je nám líto, že se narodilo mrtvé.

11
00:02:25,145 --> 00:02:27,898
Ale tvoje ženská vykrvácí,

12
00:02:27,982 --> 00:02:30,025
jestli nezavoláš doktora.

13
00:02:39,285 --> 00:02:41,579
Mosesi.

14
00:02:43,205 --> 00:02:45,666
Mosesi!

15
00:02:51,422 --> 00:02:52,423
Omyj ji.

16
00:02:53,549 --> 00:02:54,592
Ano, pane.

17
00:04:24,723 --> 00:04:26,600
Chválabohu, našli jste ho.

18
00:04:27,142 --> 00:04:29,645
Moses ho přinesl zpátky k Polly.

19
00:04:30,354 --> 00:04:31,772
Kde je Polly teď?

20
00:04:31,855 --> 00:04:32,856
Je u ní doktor.

21
00:04:34,191 --> 00:04:36,110
Moses prosil Connellyho

22
00:04:36,610 --> 00:04:39,613
a slíbil, že budeme dělat dvojnásob,
když pro něj pošle.

23
00:04:41,281 --> 00:04:44,952
Možná oba našli
v tváři toho dítěte něco z Boha.

24
00:04:45,911 --> 00:04:49,331
To nejlepší, co teď můžeme udělat,

25
00:04:49,415 --> 00:04:52,626
........