1
00:00:00,402 --> 00:00:03,292
<i>V minulých dílech:</i>
CIA tě chce zpátky, Robyn.

2
00:00:03,316 --> 00:00:04,796
Už pro ně nepracuji.

3
00:00:06,146 --> 00:00:09,560
Kolik dalších jich tam je.
Zoufalých, nemajíce se na koho obrátit?

4
00:00:09,584 --> 00:00:11,978
Já jsem ta, které zavoláte,
když nemůžete zavolat policii.

5
00:00:12,020 --> 00:00:15,329
- Co potřebuješ?
- Potřebuji ty tvé sůpr čúpr schopnosti.

6
00:00:15,373 --> 00:00:16,939
Je mi potěšením.

7
00:00:16,983 --> 00:00:18,308
Seznámila jsem vás a byla
to láska na první pohled.

8
00:00:18,332 --> 00:00:19,812
Přeju mu to. Přeji jí to.

9
00:00:19,855 --> 00:00:22,311
Co za charitu potřebuje
konzultaci v 9 večer?

10
00:00:22,335 --> 00:00:24,294
Ta mezinárodní.

11
00:00:24,338 --> 00:00:26,340
- Trénovali mě ti nejlepší.
- To máš sakra pravdu.

12
00:00:26,384 --> 00:00:27,733
Důvěřuji mu svým životem.

13
00:00:27,776 --> 00:00:29,603
Viděl jsem její metody.
Je nebezpečná.

14
00:00:29,648 --> 00:00:31,407
Sama sobě i lidem,
kterým si myslí, že pomáhá.

15
00:00:31,431 --> 00:00:32,651
Musí být zastavena.

16
00:00:32,693 --> 00:00:35,349
Můžu se postarat o vaši kariéru.

17
00:00:35,392 --> 00:00:36,697
Rozumíme si?

18
00:00:36,742 --> 00:00:38,047
Ano, madam.

19
00:00:40,440 --> 00:00:41,702
Tak jsem tam skončila...

20
00:00:41,746 --> 00:00:45,489
V tom otřesném baru
a zpívala ze všech svých sil.

21
00:00:45,532 --> 00:00:47,796
Cože, oni si vážně mysleli,
že jsi Billie Eilish?

22
00:00:47,840 --> 00:00:50,450
Bylo to v Maroku.
Měla jsem kapuci.

........