1
00:01:45,731 --> 00:01:49,819
<i>To první a poslední, co mi máma předala,</i>

2
00:01:52,029 --> 00:01:53,572
<i>byly omluvy.</i>

3
00:02:23,352 --> 00:02:27,398
PRVNÍ KAPITOLA

4
00:02:27,481 --> 00:02:31,569
GEORGIE

5
00:02:47,001 --> 00:02:48,210
Tak co?

6
00:02:49,587 --> 00:02:51,046
Čekáš, že budu skučet?

7
00:02:52,464 --> 00:02:55,301
Tolik pálenky jsem nevypil.

8
00:02:57,011 --> 00:02:58,637
Chci s tebou mluvit.

9
00:02:58,721 --> 00:02:59,680
Nuže...

10
00:03:00,598 --> 00:03:02,933
už spolu mluvíme. Co teď?

11
00:03:06,604 --> 00:03:08,647
Co bys ode mě chtěl, Caesare?

12
00:03:19,283 --> 00:03:20,910
Vracím se na sever.

13
00:03:22,912 --> 00:03:23,787
Už brzy.

14
00:03:25,956 --> 00:03:28,584
Utíkám a chci, abys šla se mnou.

15
00:03:30,085 --> 00:03:31,879
Ty jdeš na sever...

16
00:03:32,838 --> 00:03:34,381
a já jdu jíst.

17
00:03:35,299 --> 00:03:36,926
Prosím tě, Coro.

18
00:03:38,928 --> 00:03:41,597
Nikomu to neprozrazuj. Musím ti věřit,

19
00:03:41,680 --> 00:03:44,516
ale já odsud uteču. Musím.

20
00:03:45,434 --> 00:03:47,311
A na co potřebuješ mě?

21
00:03:51,273 --> 00:03:52,524
Pro štěstí.

22
00:03:54,068 --> 00:03:55,402
Pro štěstí?

23
00:03:57,655 --> 00:04:00,199
Tak poslyš, Caesare.

24
00:04:01,617 --> 00:04:04,411
Vím, že na téhle plantáži nejsi dlouho,

25
00:04:04,495 --> 00:04:08,457
ale už bys měl vědět,
že nejsem ničí talisman pro štěstí.
........