1
00:01:29,707 --> 00:01:31,876
EXPANZE

2
00:01:41,177 --> 00:01:42,970
To stačí.

3
00:01:43,054 --> 00:01:44,305
V pohodě.

4
00:01:44,389 --> 00:01:45,765
Do prdele!

5
00:01:53,398 --> 00:01:56,275
{\an8}Mí drazí občané.

6
00:01:56,359 --> 00:02:00,238
{\an8}Víra nás všech byla podrobena zkoušce.

7
00:02:00,321 --> 00:02:03,282
{\an8}Ale zatčení zrádce Errinwrighta

8
00:02:03,366 --> 00:02:06,911
{\an8}a rezignace generálního tajemníka
Sorrenta-Gillise,

9
00:02:06,994 --> 00:02:09,872
{\an8}kterému vděčíme za jeho službu,

10
00:02:09,956 --> 00:02:12,333
{\an8}nám dala příležitost

11
00:02:12,417 --> 00:02:15,169
{\an8}zvolit si novou budoucnost.

12
00:02:15,878 --> 00:02:18,506
{\an8}Mnozí bojovali, aby nás sem dostali.

13
00:02:18,589 --> 00:02:20,216
{\an8}Mnozí při tom zemřeli.

14
00:02:21,092 --> 00:02:25,930
{\an8}Přišli jsme o naše nejbližší
a trpěli jsme.

15
00:02:26,013 --> 00:02:29,434
{\an8}Mohli bychom se dožadovat pomsty.

16
00:02:30,226 --> 00:02:33,980
{\an8}Na místo toho si však vybereme mír.

17
00:02:34,063 --> 00:02:36,315
{\an8}Musíme si vybrat mír.

18
00:02:38,234 --> 00:02:41,279
<i>Před námi leží nová éra</i>

19
00:02:41,362 --> 00:02:45,116
<i>a jsme svědky jevu,</i>
<i>který je v historii lidstva</i>

20
00:02:45,199 --> 00:02:47,493
<i>naprosto bezprecedentní.</i>

21
00:02:47,577 --> 00:02:50,705
<i>Ale mír je křehký.</i>

22
00:02:50,788 --> 00:02:54,208
<i>Takže vás vyzývám,</i>
<i>abyste se přidali ke mně</i>

23
00:02:54,292 --> 00:02:57,712
<i>a k bratrům a sestrám v celé naší soustavě</i>

24
00:02:57,795 --> 00:03:01,090
<i>na Zemi, Marsu i na Pásu</i>

........