1
00:02:29,924 --> 00:02:32,176
EXPANZE

2
00:02:35,763 --> 00:02:39,141
PRSTENEC
STABILNÍ ORBITA, ZA URANEM

3
00:02:47,566 --> 00:02:51,028
{\an8}FLOTILA OSN
NA CESTĚ K PRSTENCI

4
00:02:52,697 --> 00:02:55,741
{\an8}<i>Manéo Jung...</i>

5
00:02:56,993 --> 00:02:58,494
{\an8}Jeho loď měla být zničena,

6
00:02:58,577 --> 00:03:00,204
{\an8}ale je úplně nedotčená.

7
00:03:00,287 --> 00:03:01,956
{\an8}Takže co ho zabilo?

8
00:03:02,039 --> 00:03:04,625
Energetické pole,
nějaká neviditelná zeď, nebo...

9
00:03:04,709 --> 00:03:06,711
Nebo ruka.

10
00:03:06,794 --> 00:03:08,004
Sondy nám řeknou víc.

11
00:03:08,087 --> 00:03:10,923
Pošleme je dovnitř,
když je to teď probuzené.

12
00:03:11,007 --> 00:03:12,842
Vyšleme sondy na průzkum.

13
00:03:12,925 --> 00:03:15,177
Vyšlou lidské pokusné morče do středu.

14
00:03:15,678 --> 00:03:17,763
Lidé z Pásu přemýšlí o sjednocení?

15
00:03:17,847 --> 00:03:19,015
Nebyla to sonda.

16
00:03:19,098 --> 00:03:20,766
{\an8}Byla to závodní loď z Ceresu.

17
00:03:20,850 --> 00:03:23,019
{\an8}Nějaký kluk, který chtěl zapůsobit.

18
00:03:23,102 --> 00:03:24,729
{\an8}No, doufám, že je ohromená.

19
00:03:24,812 --> 00:03:27,106
{\an8}Spustili jsme něco, než jsme to pochopili.

20
00:03:27,189 --> 00:03:31,027
{\an8}Možná ta stavba není vchod, ale východ.

21
00:03:31,736 --> 00:03:33,279
{\an8}Co myslíte, pastorko?

22
00:03:33,362 --> 00:03:35,072
{\an8}Zjevil se vám váš Bůh?

23
00:03:35,156 --> 00:03:36,615
{\an8}Nevím.

24
00:03:36,699 --> 00:03:40,244
{\an8}Ale pokud se máme setkat s Bohem
jakožto naštvaní blázni,
........