1
00:00:08,000 --> 00:00:11,000
<font color="#0000ff">přeložil Džungla</font>

2
00:02:36,519 --> 00:02:42,785
O 12 let později

3
00:03:26,580 --> 00:03:27,682
Haló!

4
00:03:47,707 --> 00:03:48,707
Je tu někdo?

5
00:04:10,169 --> 00:04:11,606
Casey.

6
00:04:13,036 --> 00:04:16,524
Promiň, opravdu
jsem tě nechtěla vylekat.

7
00:04:17,310 --> 00:04:18,311
To je v pořádku.

8
00:04:18,345 --> 00:04:19,747
- Ty musíš být...
- Lisa.

9
00:04:21,180 --> 00:04:24,952
Čekal jsem, že se potkám
s ředitelkou, s Rachel?

10
00:04:24,985 --> 00:04:27,508
S Rachel se obvykle potkáš,
jen když tě přijímá nebo vyhazuje.

11
00:04:28,024 --> 00:04:30,858
Navíc v poslední době
není příliš v dobré náladě,

12
00:04:30,890 --> 00:04:32,058
takže kdyby se tu náhodou objevila,

13
00:04:32,091 --> 00:04:34,195
zkus zrovna nespat, pokud budeš mít směnu.

14
00:04:34,762 --> 00:04:36,264
Myslím, že to zvládnu.

15
00:04:38,084 --> 00:04:39,300
Předpokládám, že ti Rachel dala
všechny informace,

16
00:04:39,332 --> 00:04:41,301
týkající se výstavy a exponátů.

17
00:04:41,691 --> 00:04:42,996
Jo, dala, jo.

18
00:04:43,261 --> 00:04:48,341
Dobře, takže tohle je expozice
o válce, samozřejmě.

19
00:04:50,111 --> 00:04:52,013
Lovecraft je támhle nalevo

20
00:04:52,046 --> 00:04:54,970
a výstava hraček je dole v přízemí.

21
00:04:55,025 --> 00:04:57,317
Díky, projdu se tu a podívám.

22
00:04:57,351 --> 00:04:58,920
To jsme tu dnes jen sami dva nebo...?

23
00:04:59,006 --> 00:05:02,356
Jo. A od zítřka tady budeš
pracovat víceméně sám.

........