1
00:00:38,000 --> 00:00:42,000
GABRIELLE

2
00:01:13,917 --> 00:01:16,871
Dnes se vracím domů dřív.

3
00:01:16,894 --> 00:01:22,071
Po nabitém pracovním dni
si návštěvu klubu odpustím.

4
00:01:22,987 --> 00:01:27,0971
Působím jako klidný,
šťastný a sebevědomý muž.

5
00:01:27,891 --> 00:01:32,871
Mám peníze a přátele.
Jsem vysoký a zdravý.

6
00:01:33,000 --> 00:01:36,871
Sebejistotu přičítá
mé okolí snadnému úspěchu,

7
00:01:37,000 --> 00:01:39,871
jakého docilují sportovci
nebo obchodníci.

8
00:01:40,000 --> 00:01:45,071
Na sport mě neužije,
zato peníze vydělat umím.

9
00:01:57,000 --> 00:02:00,071
Před deseti lety jsem se oženil.
Žena pochází z dobré rodiny,

10
00:02:01,000 --> 00:02:02,871
je moc chytrá.

11
00:02:03,000 --> 00:02:06,871
Doma se nudila, chyběl ji rozlet.

12
00:02:07,000 --> 00:02:12,071
Spojila nás názorová blízkost,
okouzlila mě svým šarmem.

13
00:02:13,000 --> 00:02:17,871
Mé zamilovanosti si všiml kdekdo.
Já první.

14
00:02:18,000 --> 00:02:22,871
Každý jednou podlehneme.
Gabriela byla moje první láska.

15
00:02:23,000 --> 00:02:25,971
Předtím jsem milostné city
pokaždé rychle zavrhl.

16
00:02:30,000 --> 00:02:33,871
Po svatbě se okruh
našich známých rozrostl.

17
00:02:34,000 --> 00:02:37,871
S padesáti z nich
se jen zběžně zdravíme.

18
00:02:38,000 --> 00:02:42,871
S třiceti se navzájem
navštěvujeme, pořádáme večírky.

19
00:02:43,000 --> 00:02:46,871
Naše recepce mají zvuk,
aniž by patřily k nejhonosnějším.

20
00:02:47,000 --> 00:02:50,871
Nepropadli jsme velikášství,
nenosíme nos nahoru.

21
00:02:51,000 --> 00:02:53,871
Zachovali jsme zdravý rozum.

........