1
00:00:02,984 --> 00:00:04,984
(CC BY-NC-SA 4.0)

2
00:00:07,968 --> 00:00:09,968
Pro www.TiTulky.com
XNDRW

3
00:00:17,936 --> 00:00:20,297
<i>Tady ST104.

4
00:00:20,417 --> 00:00:22,097
<i>Pronásleduji ženu podezřelou

5
00:00:22,217 --> 00:00:23,857
<i>z držení Nového zlata,

6
00:00:23,977 --> 00:00:26,537
<i>směřuje na sever,
Greek Street, Old London.

7
00:00:27,498 --> 00:00:29,078
Vidím ji.

8
00:00:32,938 --> 00:00:35,139
Uniká, uniká, uniká.

9
00:00:35,259 --> 00:00:37,219
<i>Žádám okamžitou pomoc.

10
00:00:37,339 --> 00:00:39,899
Tady AH107, ohlas, že odpovídám.

11
00:01:07,304 --> 00:01:11,504
Tady AH107, mám ji.

12
00:02:57,560 --> 00:02:59,801
Krádež Nového zlata?

13
00:02:59,921 --> 00:03:01,201
Mrdat.

14
00:03:01,321 --> 00:03:03,321
Ne, pokud mi nezaplatíš.

15
00:03:11,722 --> 00:03:13,774
Tak jo, ty vezmeš tuhle…

16
00:03:14,126 --> 00:03:15,126
podezřelou…

17
00:03:15,527 --> 00:03:16,527
a já vezmu důkazy.

18
00:03:54,976 --> 00:03:56,976
SPOLEČNÝ SVĚT 2143

19
00:05:06,980 --> 00:05:08,980
<i>Úroveň 4, zabezpečeno.

20
00:05:11,581 --> 00:05:12,821
Dobré zatčení.

21
00:05:12,941 --> 00:05:14,421
Unikala celé měsíce.

22
00:05:14,541 --> 00:05:16,181
Počítačová kriminalita, krádeže dat.

23
00:05:16,301 --> 00:05:17,862
Protizákonné držení Nového zlata.

24
00:05:17,982 --> 00:05:18,982
Přesně.

25
00:05:19,062 --> 00:05:20,422
........