1
00:01:40,840 --> 00:01:42,758
<i>Vzdejte se svého jména!</i>

2
00:01:42,842 --> 00:01:46,720
<i>Vzdejte se bohapustého boje</i>
<i>a dejte se ke Svobodné armádě!</i>

3
00:01:46,804 --> 00:01:50,349
<i>Jsme nájezdníci!</i>
<i>Jsme Boží lid!</i>

4
00:01:52,810 --> 00:01:55,813
<i>-Jak se jmenuješ, holka?</i>
-Druhý Boto, stůj!

5
00:01:55,896 --> 00:01:58,482
To je jenom Krákač.
Bynáre, už jsme blízko?

6
00:01:58,566 --> 00:02:02,361
Jsme přímo nad tím.
Vstupní bod severně, dvacet kroků.

7
00:02:02,445 --> 00:02:06,449
Boto, potvrď vstupní bod.
Zbytek na jeho místo.

8
00:02:06,991 --> 00:02:08,617
<i>Vzdejte se svého jména!</i>

9
00:02:08,993 --> 00:02:12,621
<i>Vzdejte se bohapustého boje</i>
<i>a dejte se k Svobodné armádě!</i>

10
00:02:12,705 --> 00:02:15,499
<i>Jsme nájezdníci!</i>
<i>Jsme Boží lid!</i>

11
00:02:15,583 --> 00:02:18,127
-Co vidíš?
-Našel jsem vstupní bod.

12
00:02:18,210 --> 00:02:21,046
Je to žebřík.
Nevidím, kam až dolů vede...

13
00:02:21,213 --> 00:02:23,758
Vrať se!

14
00:02:23,841 --> 00:02:26,594
Nepřátelská palba,
několik protivníků!

15
00:02:29,430 --> 00:02:30,806
<i>Klid, vojáku.</i>

16
00:02:30,931 --> 00:02:33,684
<i>Všechny vás</i>
<i>zabijeme a pěkně pomalu.</i>

17
00:02:34,018 --> 00:02:36,520
<i>Nebo si můžem</i>
<i>promluvit o problému,</i>

18
00:02:36,604 --> 00:02:38,773
<i>který nás sem všechny přivedl.</i>

19
00:02:52,495 --> 00:02:55,539
<i>Nyní jste zajatcem KPO.</i>

20
00:03:06,300 --> 00:03:10,471
KAPITOLA PRVNÍ
Pruh

21
00:03:31,700 --> 00:03:35,037
-Sakra, nějaký vedro.
-Rozsviťte kurva někdo.

22
........