1
00:01:11,053 --> 00:01:15,992
VYDRA TARKA

2
00:01:36,108 --> 00:01:44,617
PODLE KNIHY VYDRA TARKA
HENRYHO WILLIAMSONA

3
00:03:54,933 --> 00:03:59,843
Severní Devon roku 1927

4
00:04:01,508 --> 00:04:06,058
<i>Podivuhodný příběh
vydřího samečka Tarky</i>

5
00:04:06,088 --> 00:04:09,951
<i>se odehrává v krajině severního Devodu,
kterou lenivě protékají vody dvou řek.</i>

6
00:04:10,119 --> 00:04:13,583
<i>Taw a její dvojnice Torridge.</i>

7
00:04:14,337 --> 00:04:17,928
<i>V místech, kde most přetíná
spojovací kanál řeky Torridge,</i>

8
00:04:18,174 --> 00:04:21,222
<i>nalezneme také ostatní zvířata.</i>

9
00:04:21,452 --> 00:04:23,032
<i>Tarkovy sousedy.</i>

10
00:04:27,183 --> 00:04:30,965
<i>Večer co večer
sem přilétá stará Nog,</i>

11
00:04:31,380 --> 00:04:33,660
<i>nejmoudřejší volavka obou řek,</i>

12
00:04:33,708 --> 00:04:35,808
<i>aby si tu nachytala ryby.</i>

13
00:04:40,238 --> 00:04:44,379
<i>Na pravém pilíři mostu, mezi kameny
zvětralými deštěm a větrem a mrazem,</i>

14
00:04:44,409 --> 00:04:47,710
<i>má svou rozhledu sova pálená Eldrich.</i>

15
00:04:49,655 --> 00:04:53,417
<i>Celé dny tu číhá
mezi kostičkami a lebkami myší.</i>

16
00:04:53,659 --> 00:04:55,367
<i>A bděle sleduje řeku.</i>

17
00:05:18,492 --> 00:05:20,387
<i>Suchá prohlubenina skrytá</i>

18
00:05:20,617 --> 00:05:22,567
<i>za neprostupnou hradbou
spletených kořenů</i>

19
00:05:22,697 --> 00:05:25,368
<i>sloužila vydrám jako útočiště
už po mnoho generací.</i>

20
00:05:28,244 --> 00:05:31,217
<i>Zdědené pudy přiměly vydru,
aby si tu z dubového listí</i>

21
00:05:31,447 --> 00:05:34,560
<i>a z tenkých větviček
vytvořila měkké lůžko.</i>

22
00:05:42,875 --> 00:05:46,576
<i>Vykotlaný strom obývaný sovou a vydrou</i>

23
........