1
00:00:10,683 --> 00:00:14,468
Keď sme boli deťmi, otec
nás sem s Willom vždy brával.

2
00:00:14,492 --> 00:00:16,815
Už je to siedmy rok po sebe,
čo sme tu na jeho narodeniny.

3
00:00:16,840 --> 00:00:18,138
Som poctená.

4
00:00:18,162 --> 00:00:20,215
Barman, Marco, má tak 90.

5
00:00:20,240 --> 00:00:21,557
Stále robí skvelé martini,

6
00:00:21,582 --> 00:00:24,080
ale vždy, keď nás vidí,
pletie si nás.

7
00:00:24,105 --> 00:00:25,518
Je to super.

8
00:00:25,543 --> 00:00:28,453
Otázkou je,
či Marco rozozná whisky.

9
00:00:28,478 --> 00:00:30,043
Hej, rozozná.

10
00:00:30,607 --> 00:00:32,118
Tá kolóna je nekonečná.

11
00:00:32,143 --> 00:00:33,120
Hej, to teda.

12
00:00:33,144 --> 00:00:34,496
Vydrž.

13
00:00:35,276 --> 00:00:36,933
Ó, Bože.

14
00:00:42,183 --> 00:00:43,530
Kámo, tam se nezmestíš.

15
00:00:43,554 --> 00:00:46,014
Stačí ukázať odznak,
a dostaneme najlepšie miesto,

16
00:00:46,039 --> 00:00:48,441
- to je celé.
- Zvládnem to.

17
00:00:53,168 --> 00:00:54,705
To bol obrubník.

18
00:00:54,730 --> 00:00:57,111
Ale si rozkošný.

19
00:00:57,135 --> 00:00:59,527
Nie som si istý,
či to bol kompliment.

20
00:01:02,572 --> 00:01:04,450
A čo takýto kompliment?

21
00:01:04,475 --> 00:01:06,398
Úprimne, nie som si istý,
či si to myslela vážne.

22
00:01:06,423 --> 00:01:08,402
Trochu si to privolala.

23
00:01:14,144 --> 00:01:17,738
Tá druhá fľaša červeného
bol môj, či tvoj zlý nápad?
........