1
00:00:59,207 --> 00:01:03,668
„Proto Adama a Evu
Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu

2
00:01:03,752 --> 00:01:08,089
s plamenným mečem, aby ochránil
cestu ke stromu života.” - Genesis 3,24

3
00:02:22,950 --> 00:02:25,202
Dokončeme to.

4
00:02:41,175 --> 00:02:45,137
- Může to být past.
- Je to past.

5
00:02:45,179 --> 00:02:47,431
Co tedy uděláme?

6
00:02:48,432 --> 00:02:50,601
Projdeme skrz.

7
00:03:47,444 --> 00:03:49,154
Tam.

8
00:03:49,279 --> 00:03:51,448
Vidím ho.

9
00:04:06,545 --> 00:04:08,421
Pohani.

10
00:04:18,973 --> 00:04:21,475
- Předek stát.
- Ústup.

11
00:04:21,559 --> 00:04:24,353
Ne. Nezastavujte se.

12
00:04:44,746 --> 00:04:49,585
Jsme její spása
a na její rozkaz budeme žít navždy.

13
00:04:49,668 --> 00:04:52,545
Nezemřu.
Ne tady, ne teď.

14
00:04:52,628 --> 00:04:55,214
Nikdy.

15
00:06:45,315 --> 00:06:47,025
První otec...

16
00:06:47,109 --> 00:06:49,153
se obětoval...

17
00:06:49,236 --> 00:06:51,320
pro strom života.

18
00:06:51,404 --> 00:06:53,281
Vstup...

19
00:06:53,364 --> 00:06:55,700
a připoj se k jeho osudu.

20
00:07:14,593 --> 00:07:16,302
Smrt je...

21
00:07:16,385 --> 00:07:18,137
cestou k úctě.

22
00:07:34,944 --> 00:07:36,988
Už tam skoro jsme.

23
00:08:18,984 --> 00:08:22,738
Dokážeš to.
Nenechám tě zahynout.

24
........