1
00:00:02,260 --> 00:00:05,990
Je mrtvá. Tys ji zabila.

2
00:00:06,080 --> 00:00:09,500
Zabili jsem ji společně s Barrym.
Jinak to ani nešlo.

3
00:00:09,530 --> 00:00:11,500
Byla nejsilnějším Zdrojem.

4
00:00:11,660 --> 00:00:15,130
Potřebovala jsem k tomu
veškerou sílu, včetně té tvé.

5
00:00:15,170 --> 00:00:17,810
Já mám životy ochraňovat,
ne je ničit!

6
00:00:17,840 --> 00:00:21,570
To já ti pomáhám s tvým
problémem. Za tohle můžeš ty.

7
00:00:21,700 --> 00:00:25,280
Tu noc, kdys mě přivedl zpátky,
jsi stvořil tyto zrůdy.

8
00:00:25,500 --> 00:00:27,840
Ty a tvůj hromosvod jste je stvořili.

9
00:00:30,010 --> 00:00:34,930
Když jsi získal svou rychlost,
nezhmotnili jste jen mě.

10
00:00:34,990 --> 00:00:37,260
- To není možné.
- Skutečně?

11
00:00:38,700 --> 00:00:42,480
Alexa sem nechtěla jít, ale věřila ti.

12
00:00:43,840 --> 00:00:45,680
Proč asi?

13
00:00:46,730 --> 00:00:49,900
V hloubi své duše se
s tebou cítila propojená.

14
00:00:49,950 --> 00:00:52,440
Jste propojení stejně jako my dva.

15
00:00:52,570 --> 00:00:57,840
Všechny ty nové Zdroje
však pronikly do svých avatarů.

16
00:00:57,900 --> 00:01:00,660
Zkazilo je to,
protože to je nepřirozené.

17
00:01:01,570 --> 00:01:05,610
- Jakmile budou ti další pryč...
- Už ti nepomohu zabít nikoho dalšího.

18
00:01:08,410 --> 00:01:13,950
Nemáš na výběr, chlapče milovaný.

19
00:01:14,840 --> 00:01:18,040
Protože pokud mi nepomůžeš,
ty stvůry zabijí všechny,

20
00:01:18,100 --> 00:01:22,300
které jsi přísahal ochraňovat.
Chceš, aby k tomu došlo?

21
00:01:24,300 --> 00:01:29,550
Tak mi prosím pomoz, Barry.

22
00:01:33,280 --> 00:01:37,480
- Ne.
........