1
00:01:19,625 --> 00:01:23,417
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:01:54,833 --> 00:01:57,792
<i>Babička říká, že dvě věci</i>
<i>nikdy nebudou mít chuť:</i>

3
00:01:58,333 --> 00:02:01,375
<i>jídla bez okurek, a život bez lásky.</i>

4
00:02:02,583 --> 00:02:06,042
<i>Okurek budu mít dost,</i>
<i>až se vrátím Paňdžábu do Ameriky,</i>

5
00:02:06,125 --> 00:02:08,250
<i>abych je dal na pizzu a do burgrů.</i>

6
00:02:08,333 --> 00:02:10,458
<i>Mám na ně několik vzpomínek.</i>

7
00:02:10,542 --> 00:02:12,542
<i>Něco, co jsem se naučil od babičky.</i>

8
00:02:12,625 --> 00:02:15,792
<i>Vždy opatruj vzpomínky na věci,</i>
<i>které miluješ.</i>

9
00:02:16,292 --> 00:02:18,375
<i>Uchovej si tyto vzpomínky v srdci.</i>

10
00:02:19,167 --> 00:02:21,208
<i>Je to dlouho, co opustila Láhaur,</i>

11
00:02:21,292 --> 00:02:26,375
<i>ale i ty nejmenší věci jí připomínají</i>
<i>tamní lány, sousedství a její dům.</i>

12
00:02:26,458 --> 00:02:28,625
<i>A když si vybaví vzpomínky na dům,</i>

13
00:02:28,708 --> 00:02:33,125
<i>vzpomíná i na vůni půdy</i>
<i>a chuť místních lahůdek.</i>

14
00:02:33,625 --> 00:02:36,833
<i>Její slabost pro okurky</i>
<i>jsem pochopil až v USA.</i>

15
00:02:38,125 --> 00:02:39,500
<i>Ale lásku,</i>

16
00:02:40,000 --> 00:02:41,917
<i>to mi bude chvíli trvat.</i>

17
00:02:44,417 --> 00:02:46,542
JEMNÁ SÍLA
BALENÍ A STĚHOVÁNÍ

18
00:02:47,125 --> 00:02:48,042
Moc se omlouvám.

19
00:02:48,125 --> 00:02:50,667
Nechci vaši omluvu.
Je to vaše zodpovědnost.

20
00:02:50,750 --> 00:02:52,583
Je mi to líto, pane.

21
00:02:52,667 --> 00:02:55,417
- Příště budeme opatrnější.
- Na co? Co zbyde?

22
00:02:55,500 --> 00:02:57,542
Už jste mi ztratili psa

23
00:02:57,625 --> 00:02:59,833
a rozbili urnu s otcovým popelem.
........