1
00:03:30,375 --> 00:03:33,958
- Co děláš u mého kufru?
- Co tu děláš ty?

2
00:03:35,625 --> 00:03:39,083
Kontroloval jsem věci,
které zítra pošlu synovi.

3
00:03:39,166 --> 00:03:43,208
Mému synovci! Pošleme to společně.

4
00:03:43,291 --> 00:03:47,750
Jsme bratři a spolupachtýři.
Co je tvoje, je i moje!

5
00:03:47,833 --> 00:03:51,125
Ale Gianni není součástí pachtýřství.
Je to můj syn!

6
00:03:51,208 --> 00:03:55,208
- Já jsem jeho jediný otec.
- A já jeho jediný strýc i matka.

7
00:03:55,291 --> 00:03:58,208
Když mu zemřela máma,
zaujal jsem její místo.

8
00:03:58,291 --> 00:04:01,250
Díky mně teď zpívá v rádiu i v televizi.

9
00:04:01,333 --> 00:04:04,333
Ne. Díky tobě vykonává
vojenskou službu v Neapoli!

10
00:04:05,041 --> 00:04:09,833
Když je vlast povolá,
z chlapců se stanou vojáci.

11
00:04:09,916 --> 00:04:12,625
Ne, půjdou jen ti, co nemají diplom.

12
00:04:12,708 --> 00:04:17,583
Ti s titulem dělají poručíky
jako syn hraběte.

13
00:04:17,666 --> 00:04:21,000
Když jdou kolem, maršál jim zasalutuje.

14
00:04:21,083 --> 00:04:23,666
- Blbost!
- Já říkám blbost!

15
00:04:23,750 --> 00:04:26,333
- Ne, já!
- Já!

16
00:04:27,208 --> 00:04:30,375
A navíc jsi zloděj! Tady to vidíš!

17
00:04:30,458 --> 00:04:32,875
Nikdo mi nebude říkat zloděj!

18
00:04:32,958 --> 00:04:38,333
Jsi zloděj, protože tohle patří
Traimontiovým. My jsme Traimontiovi.

19
00:04:38,416 --> 00:04:41,458
- Vidíš?
- Tak jsi taky zloděj.

20
00:04:41,541 --> 00:04:46,083
Schoval jsi tohle. To patří…

21
00:04:46,625 --> 00:04:50,541
Ne, bratře zloději.
Tenhle sýr patří hraběti!

22
00:04:50,625 --> 00:04:52,916
........