1
00:00:07,633 --> 00:00:10,302
<i>Slízej chlast z podlahy, hajzle!</i>

2
00:00:10,385 --> 00:00:12,262
- No tak, kreténe!
- Ne!

3
00:00:12,346 --> 00:00:13,764
- Zabiju tě.
- Moncho!

4
00:00:21,104 --> 00:00:22,147
Tys ho zabil.

5
00:00:45,337 --> 00:00:47,256
Sakra, nemůžeš jet pomaleji?

6
00:00:48,840 --> 00:00:50,300
Neříkej mi, jak mám jet.

7
00:00:50,384 --> 00:00:53,595
Zastaví nás za rychlost.
Budeme v pytli, až zjistí,

8
00:00:53,679 --> 00:00:55,305
že vezeme mrtvolu.

9
00:00:55,389 --> 00:00:56,974
Drž hubu. Sklapni!

10
00:00:57,057 --> 00:00:58,767
- Vážně?
- Drž hubu.

11
00:00:59,476 --> 00:01:00,561
Vím, co mám dělat.

12
00:01:01,353 --> 00:01:03,355
Jeď blíž. Tam je Álex. Tamhle.

13
00:01:34,344 --> 00:01:35,178
Álexi.

14
00:01:37,097 --> 00:01:38,098
Díky, žes přijel.

15
00:01:49,234 --> 00:01:50,277
Klid.

16
00:01:51,486 --> 00:01:52,904
Pomůžu vám. Mám plán.

17
00:01:54,197 --> 00:01:55,073
Jedeme.

18
00:01:58,577 --> 00:01:59,411
Jeďte za mnou.

19
00:02:06,043 --> 00:02:07,127
Zasypte ho.

20
00:02:18,680 --> 00:02:21,183
Není lepší ho hodit
do řeky nebo do jezera?

21
00:02:24,102 --> 00:02:26,146
Voda mrtvolu vždycky vrátí.

22
00:02:26,980 --> 00:02:27,814
Země ne.

23
00:02:32,986 --> 00:02:33,904
Díky, Álexi.

24
00:02:34,863 --> 00:02:36,531
Bez tebe bychom byli v háji.
........