1
00:01:01,742 --> 00:01:04,537
Anť znal mou lásku kněh mých,

2
00:01:04,537 --> 00:01:07,331
opatřil mne z mé vlastní knihovny

3
00:01:07,331 --> 00:01:10,876
nejedny svazky,
jichž jsem si cenil víc než vévodství.

4
00:01:12,628 --> 00:01:14,755
Kniha vod.

5
00:01:17,633 --> 00:01:20,261
S nepromokavou obálkou,

6
00:01:20,678 --> 00:01:23,931
která ztratila barvu
přílišným kontaktem s vodou.

7
00:01:25,641 --> 00:01:29,645
Je plná podrobných kreseb
a vědeckých textů

8
00:01:30,438 --> 00:01:33,107
psaných na papíře
mnoha různých tlouštěk.

9
00:01:35,151 --> 00:01:38,446
Jsou v ní kresby všeho možného,
co je spojeno s vodou,

10
00:01:38,988 --> 00:01:41,282
moře, bouře, proudy, průplavy,

11
00:01:42,032 --> 00:01:44,577
vraky lodí, záplavy a slzy.

12
00:01:45,828 --> 00:01:47,121
Otáčíme-li na další stránky,

13
00:01:47,121 --> 00:01:49,707
uvidíme čeřící se vlny
a líté bouře.

14
00:01:50,416 --> 00:01:54,295
Řeky a vodopády plynou a klokotají.

15
00:01:53,961 --> 00:01:56,213
Plány hydraulických strojů

16
00:01:56,213 --> 00:02:00,009
a mapy s předpovědí počasí
jiskří šipkami,

17
00:02:00,009 --> 00:02:02,511
symboly a diagramy.

18
00:02:03,762 --> 00:02:07,224
Všechny kresby byly
vytvořeny stejnou rukou,

19
00:02:08,392 --> 00:02:12,271
svázány v knihu
francouzským králem v Ambois

20
00:02:13,105 --> 00:02:19,779
a zakoupeny milánskými vévody
jako svatební dar Prosperovi.

21
00:02:26,368 --> 00:02:29,580
Nadplavčí! Nadplavčí!
Nadplavčí!

22
00:02:30,623 --> 00:02:33,876
Nadplavčí! Nadplavčí!
Nadplavčí!

........