1
00:00:08,080 --> 00:00:09,600
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:09,680 --> 00:00:11,960
<i>Mnoho století před mým narozením…</i>

3
00:00:12,880 --> 00:00:14,120
<i>vládli světu bohové.</i>

4
00:00:15,720 --> 00:00:17,560
<i>Démoni byli drženi na uzdě.</i>

5
00:00:18,480 --> 00:00:19,400
<i>Vládl mír.</i>

6
00:00:21,880 --> 00:00:24,040
<i>V tomto věku se zrodil Opičí král.</i>

7
00:00:27,080 --> 00:00:29,680
<i>Někdo říká,</i>
<i>že byl nejmocnější ze všech bohů…</i>

8
00:00:30,640 --> 00:00:33,320
<i>s nepředstavitelnou silou a dovednostmi.</i>

9
00:00:34,720 --> 00:00:37,240
<i>Ale pak se všechno změnilo.</i>

10
00:00:39,080 --> 00:00:40,720
<i>Opičí král byl ztracen,</i>

11
00:00:41,360 --> 00:00:44,200
<i>nepřátelé ho vyhnali,</i>
<i>aby se už nikdy nevrátil.</i>

12
00:00:55,840 --> 00:00:59,400
<i>Všechno dobro se muselo skrýt</i>
<i>a vlády se zmocnili démoni.</i>

13
00:01:03,480 --> 00:01:06,680
<i>O 500 let později vládne chaos.</i>

14
00:01:09,200 --> 00:01:10,640
<i>Bohové jsou pryč.</i>

15
00:01:13,400 --> 00:01:15,280
<i>Ale já věřím v Opičího krále.</i>

16
00:01:25,000 --> 00:01:28,240
<i>Když na něco čekáte celý svůj život</i>

17
00:01:29,240 --> 00:01:31,320
<i>a pak to přijde, někdy máte strach.</i>

18
00:01:32,960 --> 00:01:34,560
<i>Bojovníci jsou tady.</i>

19
00:01:35,680 --> 00:01:37,440
<i>Je čas najít Opičího krále.</i>

20
00:01:43,760 --> 00:01:45,320
Vítejte. Jmenuji se…

21
00:01:47,720 --> 00:01:49,920
Máme obrovskou radost, že…

22
00:01:51,360 --> 00:01:52,840
Dobře, já vlastně nejsem…

23
00:01:55,240 --> 00:01:56,120
služebná.

24
00:02:10,560 --> 00:02:12,920
Náš svět se nachází v nejtemnějším bodě.

25
........