1
00:00:08,520 --> 00:00:10,320
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,960 --> 00:00:13,000
<i>Šla jsem pěšky ze Severní vody.</i>

3
00:00:13,840 --> 00:00:15,440
<i>Naše vesnice byla napadena.</i>

4
00:00:17,440 --> 00:00:20,360
<i>Nemám kam jít a nezbývá mi moc naděje.</i>

5
00:00:33,840 --> 00:00:36,200
<i>„Je čistého srdce a odvážná jako vítr.</i>

6
00:00:38,040 --> 00:00:39,160
<i>Svěřuji vám ji.</i>

7
00:00:41,320 --> 00:00:42,920
Postarejte se o ni, prosím.

8
00:00:43,440 --> 00:00:46,160
Je tichá a nikdy nepláče.“

9
00:00:52,640 --> 00:00:53,480
Můžu je najít.

10
00:00:55,240 --> 00:00:56,240
Ne.

11
00:00:57,200 --> 00:00:59,520
Každý máme svoje nadání, Raxione.

12
00:01:00,800 --> 00:01:03,120
Na tenhle úkol je vhodnější někdo jiný.

13
00:01:04,160 --> 00:01:05,000
Samozřejmě.

14
00:01:11,800 --> 00:01:12,640
Tripitaka.

15
00:01:14,240 --> 00:01:15,720
Odešel. Nechal jen dopis.

16
00:01:17,440 --> 00:01:18,760
Jak to myslíš, odešel?

17
00:01:22,080 --> 00:01:23,680
Kam odešel a na jak dlouho?

18
00:01:23,880 --> 00:01:24,840
To nepíše.

19
00:01:25,480 --> 00:01:26,560
Dej mi to přečíst.

20
00:01:30,840 --> 00:01:32,840
„Už se nemůžu výpravy účastnit.

21
00:01:35,560 --> 00:01:37,040
Měl jsem to za svůj osud.

22
00:01:37,880 --> 00:01:40,480
Cítil jsem to
jako šíp deroucí se mi z hrudi.

23
00:01:40,760 --> 00:01:42,600
A ten šíp je teď tupý.

24
00:01:43,840 --> 00:01:45,960
Přede mnou je teď jiná cesta.“

25
00:01:46,960 --> 00:01:48,280
Je to kvůli Gwen.
........