1
00:00:02,574 --> 00:00:03,742
Ty...

2
00:00:04,326 --> 00:00:05,827
Jak jsi to...

3
00:00:06,786 --> 00:00:07,871
Tvé oči.

4
00:00:08,246 --> 00:00:10,749
Máš oči po našem otci.

5
00:00:12,459 --> 00:00:13,543
Kate.

6
00:00:15,503 --> 00:00:16,588
Kdo?

7
00:00:29,684 --> 00:00:31,853
Kate, to jsem já, Alenka.

8
00:00:32,896 --> 00:00:34,481
Bože. Tak moc mluvíš.

9
00:00:36,416 --> 00:00:38,626
Přinesl jsem korektor.

10
00:00:41,571 --> 00:00:42,989
Proboha!

11
00:00:44,241 --> 00:00:45,450
Circe.

12
00:00:46,943 --> 00:00:49,287
Přivedla jsi mi zpátky Circe.

13
00:01:02,884 --> 00:01:04,970
Zasloužíš si svobodu.

14
00:01:05,553 --> 00:01:06,638
Běž.

15
00:01:06,846 --> 00:01:12,435
Asi bych měla zůstat a pohlídat,
aby se kůže chytila ke svalům.

16
00:01:13,395 --> 00:01:17,691
Nechci, aby nám
drahá Circe odumřela.

17
00:01:19,401 --> 00:01:22,696
Řídím kosmetické impérium.
Bude v pořádku.

18
00:01:23,613 --> 00:01:26,366
Ty, na druhu stranu,
přijdeš o jazyk,

19
00:01:26,574 --> 00:01:30,328
jestli řekneš jen slovo o tom,
co jsi dnes večer viděla.

20
00:01:31,204 --> 00:01:32,539
Mí muži tě vyprovodí.

21
00:01:38,211 --> 00:01:39,421
Tati.

22
00:01:41,006 --> 00:01:44,301
-Ona mě trochu děsí.
-Ano.

23
00:01:44,843 --> 00:01:48,847
Všichni jsme zmatení.
Proč jsi pořád tady?

24
........