1
00:00:13,431 --> 00:00:16,851
Tento film zrestauroval Pathé
v roce 2016

2
00:01:12,406 --> 00:01:14,867
- Jacquesi, viděl jsi mého manžela?
- Pana Valotiho? - Ano.

3
00:01:15,034 --> 00:01:17,495
- Je s hudebníky.
- Díky.

4
00:01:42,019 --> 00:01:44,063
Maurici, můžu si vzít auto?

5
00:01:44,230 --> 00:01:46,065
Ano. Jdeš ven?

6
00:01:46,232 --> 00:01:47,817
Večeřela jsi?

7
00:01:47,984 --> 00:01:51,445
Na. Buď opatrná. V poslední
době vypadáš trochu nervózně.

8
00:01:51,612 --> 00:01:54,407
- Mám se pro tebe vrátit?
- Ano, dobře.

9
00:04:45,327 --> 00:04:47,538
Konec sázek.

10
00:04:48,414 --> 00:04:49,415
Končím.

11
00:04:55,421 --> 00:04:56,297
Kartu.

12
00:04:56,464 --> 00:04:57,673
První kartu.

13
00:04:58,924 --> 00:05:00,259
- Druhou kartu.
- Osm.

14
00:05:00,426 --> 00:05:03,137
Osm do banky.

15
00:05:10,352 --> 00:05:11,896
- Polovina.
- Dobře.

16
00:05:13,063 --> 00:05:15,608
- Na půl.
- 15.000.

17
00:05:15,774 --> 00:05:17,067
Sázejte.

18
00:05:17,234 --> 00:05:18,527
Devět.

19
00:05:20,571 --> 00:05:21,614
Dobrý den, Georgesi.

20
00:05:23,407 --> 00:05:25,451
Někdo vás chce vidět, pane.

21
00:05:25,618 --> 00:05:27,453
Na půl. Vždy napůl.

22
00:05:32,958 --> 00:05:34,668
Christiane...

23
00:05:35,544 --> 00:05:37,379
Už jsem se rozhodla.

........