1
00:00:07,041 --> 00:00:09,750
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:14,041 --> 00:00:17,375
{\an8}<i>To není vše. Titán, ochránce města,</i>

3
00:00:17,458 --> 00:00:21,041
{\an8}<i>nám pomůže najít neznámou superženu</i>
<i>a její komplicku,</i>

4
00:00:21,125 --> 00:00:23,375
{\an8}<i>které zjevně neudeřily poprvé.</i>

5
00:00:23,458 --> 00:00:25,166
{\an8}<i>Promiňte, paní starostko.</i>

6
00:00:25,250 --> 00:00:28,458
{\an8}<i>Mě také napadly a Titán mě zachránil.</i>

7
00:00:29,958 --> 00:00:31,166
{\an8}<i>Nebýt Titána,</i>

8
00:00:31,875 --> 00:00:34,666
{\an8}<i>možná bych tu nebyl a nemohl to vyprávět.</i>

9
00:00:36,208 --> 00:00:40,166
{\an8}<i>Madrid měl jako první město v dějinách</i>
<i>vlastního superhrdinu.</i>

10
00:00:40,250 --> 00:00:45,916
{\an8}<i>Nyní má zřejmě i pochybnou čest</i>
<i>mít vlastního padoucha.</i>

11
00:00:46,000 --> 00:00:48,041
<i>Karmická policie, kurva!</i>

12
00:00:49,208 --> 00:00:51,708
<i>- To „kurva“ řekly ony.</i>
<i>- Zopakujte to.</i>

13
00:00:53,291 --> 00:00:55,041
<i>Karmická policie, kurva!</i>

14
00:00:56,166 --> 00:00:58,791
Myslím, že ten projev se podařil.

15
00:00:59,291 --> 00:01:02,125
Slíbil jste,
že se spolu proletíme nad Madridem.

16
00:01:02,208 --> 00:01:05,666
Jistě. Až bude venku hezky.

17
00:01:05,750 --> 00:01:08,916
Západy slunce jsou díky smogu krásné.

18
00:01:09,000 --> 00:01:10,750
O tom lidi nemluví.

19
00:01:11,291 --> 00:01:13,875
- Dáte si?
- Nemůžu.

20
00:01:13,958 --> 00:01:15,208
Ve službě nepijete?

21
00:01:15,291 --> 00:01:17,208
Kvůli masce. Nemá dírku na pití.

22
00:01:17,291 --> 00:01:19,791
Stejně vám naliju. Nerada piju sama.

23
00:01:20,583 --> 00:01:21,625
Prosím.

24
00:01:22,333 --> 00:01:23,291
........