1
00:00:07,041 --> 00:00:08,166
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:08,250 --> 00:00:10,500
<i>Jak říkám, lítat můžou jen vyvolení.</i>

3
00:00:11,250 --> 00:00:12,416
<i>Javi, Javi…</i>

4
00:00:13,291 --> 00:00:14,458
<i>Co?</i>

5
00:00:20,000 --> 00:00:21,000
Copak?

6
00:00:22,583 --> 00:00:25,375
Lolo, pojď opatrně dolů,
je to fakt nebezpečné.

7
00:00:27,083 --> 00:00:30,541
Díky za zájem, Javi,
ale je zjevné, že tě nepotřebuju.

8
00:00:30,625 --> 00:00:33,041
Zlato, ty ses pro tohle narodila.

9
00:00:33,125 --> 00:00:36,000
Javi má pravdu.
Být superhrdinou je fakt těžké.

10
00:00:36,083 --> 00:00:38,166
Koukni na něj. Moc mu to nejde.

11
00:00:39,041 --> 00:00:40,500
Ale miluješ, když lítám!

12
00:00:41,291 --> 00:00:43,625
Co když jsi ta pravá vyvolená ty?

13
00:00:43,708 --> 00:00:46,916
- Přesně! Co když jsem vyvolená?
- Ani náhodou!

14
00:00:47,000 --> 00:00:49,375
O tom nerozhoduješ ty, to přišlo shora!

15
00:00:49,958 --> 00:00:53,458
Tohle není jako být novinářka,
furt se jen vyptávat.

16
00:00:53,541 --> 00:00:56,291
Musíš trénovat, být pohotová, silná.

17
00:00:56,875 --> 00:00:59,625
Nechápu, kde bereš tu drzost!

18
00:00:59,708 --> 00:01:02,208
Celý týdny mi lžeš.

19
00:01:02,291 --> 00:01:04,291
Hraješ si se mnou a s mou prací!

20
00:01:04,375 --> 00:01:06,583
Drž hubu, nebo vyletím, Javi!

21
00:01:07,083 --> 00:01:08,375
Hlavně klid.

22
00:01:08,958 --> 00:01:13,541
My jsme naprosto v klidu.
No tak se umí vznášet, aniž by se zabila.

23
00:01:13,625 --> 00:01:15,958
Ale Titán je jen jeden, a to jsem já.

24
00:01:16,583 --> 00:01:18,125
........