1
00:00:40,030 --> 00:00:49,980
Titulky 21.5.2021
Andrea1717

2
00:00:54,430 --> 00:00:59,180
SMRŤ K VAŠIM SLUŽBÁM

3
00:01:11,860 --> 00:01:14,570
Zrazu prichádza smola.

4
00:01:14,570 --> 00:01:17,260
Ako nepozvaný hosť.

5
00:01:17,260 --> 00:01:20,690
Ale je to naša krv,
mali by sme ju prijať.

6
00:01:20,690 --> 00:01:22,830
Takže ju chceš vychovať?

7
00:01:22,830 --> 00:01:25,220
Nie je ľahké vychovávať cudzie dieťa.

8
00:01:25,220 --> 00:01:29,540
To je pravda. Radšej ako majú vyrasť
s pocitom viny ako príživníci,

9
00:01:29,540 --> 00:01:31,440
by bolo lepšie dať ich
do nejakého zariadenia.

10
00:01:31,440 --> 00:01:33,400
Deti ťa začujú.

11
00:01:44,040 --> 00:01:46,520
- A čo Soo Ja?
- Odišla na skorší let.

12
00:01:46,520 --> 00:01:48,960
Keďže pochádza z Jeju,
bude jej to trochu trvať.

13
00:01:48,960 --> 00:01:52,920
Mení sa niečo, ak príde Soo Ja?
Aj keby boli súrodenci utiahnutí,

14
00:01:52,920 --> 00:01:56,060
poviem to tvrdo, slobodná žena
nebude vychovávať dve deti.

15
00:01:56,060 --> 00:01:58,530
Pre deti je ťažšie k niekomu
sa pripútať a potom sa odlúčiť.

16
00:01:58,530 --> 00:02:02,740
Pre budúcnosť detí,
je sirotinec najlepšie riešenie.

17
00:02:02,740 --> 00:02:05,820
Vy naozaj nemyslíte na tie deti?

18
00:02:06,860 --> 00:02:08,860
Kang Soo Ja.

19
00:02:08,860 --> 00:02:14,460
Len pretože je to šťastie,
neznamená že dorazí milo.

20
00:02:33,940 --> 00:02:37,400
Ja deti vychovám.

21
00:02:37,400 --> 00:02:39,720
Nie si vydatá. O čom to hovoríš?

22
00:02:39,720 --> 00:02:42,920
Áno, Soo Ja,
chápeme ako sa cítiš, ale...

........