1
00:00:09,019 --> 00:00:12,034
27. ledna 1959

2
00:00:12,359 --> 00:00:15,933
se skupina studentů a absolventů
Uralského polytechnického institutu

3
00:00:16,018 --> 00:00:20,594
pod vedením Igora Ďatlova vypravila
na lyžařský pochod na severu Sverdlovské oblasti.

4
00:00:21,259 --> 00:00:26,074
12. února skupina nedorazila
do stanoveného cíle.

5
00:00:26,498 --> 00:00:32,194
26. února byla nalezena první těla na
severovýchodním úpatí hory Cholatčachl.

6
00:00:33,738 --> 00:00:36,554
Nikdo neví,
co se ve skutečnosti stalo.

7
00:00:36,819 --> 00:00:39,393
Nikdo...
Kromě mě.

8
00:01:32,819 --> 00:01:36,674
<b>Ďatlovův průsmyk</b>

9
00:01:39,039 --> 00:01:41,073
Soudruhu majore, vzbuďte se!

10
00:01:45,658 --> 00:01:47,634
Vstáváme, soudruhu majore.

11
00:01:48,098 --> 00:01:50,394
Jsme na místě.
Za chvíli přistáváme.

12
00:02:07,923 --> 00:02:09,297
<i>27. února 1959</i>

13
00:02:09,298 --> 00:02:14,836
Vítejte, majore. Kapitán Okuněv,
velitel KGB Sverdlovské oblasti.

14
00:02:15,019 --> 00:02:18,240
Říkejte mi Olgu.
Máte tu hrozný počasí.

15
00:02:18,859 --> 00:02:22,454
Saša. Vidím, že jste
podcenil oblečení.

16
00:02:23,058 --> 00:02:24,054
Jedeme.

17
00:03:28,338 --> 00:03:31,713
- Kolik těl bylo nalezeno?
- Čtyři lidé a stan.

18
00:03:32,139 --> 00:03:34,234
A ostatní?
Bylo jich přece devět.

19
00:03:34,859 --> 00:03:39,439
Nevím. Přišel radiogram,
tak jsem to hned hlásil do Moskvy.

20
00:03:39,938 --> 00:03:41,473
A oni poslali vás.

21
00:03:43,218 --> 00:03:47,353
- Kdo to vyšetřuje?
- Vasilij Timpalov, prokurátor v Ivdělu.

22
00:03:48,658 --> 00:03:51,394
........