1
00:00:08,717 --> 00:00:09,927
<i>Sen sa skončil.</i>

2
00:00:13,847 --> 00:00:15,767
{\an8}PODĽA KNIHY DAVIDA HEPWORTHA

3
00:00:15,849 --> 00:00:17,269
<i>- V 1971...
- Hudba vypovedala.</i>

4
00:00:27,402 --> 00:00:29,112
<i>Svet sa menil.</i>

5
00:00:31,073 --> 00:00:34,833
{\an8}<i>V roku 1971 sme tvorili 21. storočie.</i>

6
00:00:45,087 --> 00:00:48,087
Rok, keď hudba zmenila všetko

7
00:01:14,199 --> 00:01:16,409
{\an8}<i>V Anglicku všetci mlčali, keď sa zhulili.</i>

8
00:01:16,493 --> 00:01:18,543
{\an8}HOVORÍ: ROBERT GREENFIELD
ČASOPIS ROLLING STONE

9
00:01:18,620 --> 00:01:23,000
{\an8}<i>Sedeli sme v miestnosti
s 12 ľuďmi tri hodiny a počúvali hudbu.</i>

10
00:01:23,083 --> 00:01:26,673
<i>Potom všetci odišli
a netušili sme, kto to bol.</i>

11
00:01:26,753 --> 00:01:28,763
{\an8}GONG „TRIED SO HARD“
VYDANÁ V ROKU 1971

12
00:01:31,216 --> 00:01:36,596
{\an8}<i>Raz som prišiel do bytu v Battersea,
a jeden z nich tam mal kamaráta,</i>

13
00:01:36,680 --> 00:01:41,560
<i>mal dlhé vlasy
a vyzeral ako Lauren Bacallová.</i>

14
00:01:41,643 --> 00:01:45,903
<i>Vedel zrolovať najdokonalejší joint,
aký som kedy videl.</i>

15
00:01:48,066 --> 00:01:52,196
<i>Hovorím vám to, lebo to bol Bowie...</i>

16
00:01:52,279 --> 00:01:53,949
<i>a nepoznal som ho.</i>

17
00:01:55,866 --> 00:02:00,906
<i>V roku 1971 v Londýne
Bowie podľa mňa nebol Bowie... zatiaľ.</i>

18
00:02:02,289 --> 00:02:05,539
{\an8}<i>Necítil som sa ako rockový spevák
či rocková hviezda.</i>

19
00:02:05,626 --> 00:02:07,086
{\an8}HOVORÍ: DAVID BOWIE

20
00:02:07,169 --> 00:02:09,419
{\an8}<i>Cítil som nedostatky v tej oblasti.</i>

21
00:02:10,380 --> 00:02:14,510
<i>No cieľavedome som sa zameral na to,
čo som chcel robiť,</i>

22
00:02:14,593 --> 00:02:16,853
<i>a hľadal som niečo nové.</i>

23
........