1
00:00:07,500 --> 00:00:11,000
39 LET PŘED NAROZENÍM KRISTA

2
00:00:12,912 --> 00:00:16,800
5 LET OD ZABITÍ JULIA CAESARA

3
00:00:18,179 --> 00:00:20,199
Víno.

4
00:00:20,299 --> 00:00:22,299
Tohle nesnáším.

5
00:00:22,899 --> 00:00:24,899
Gaie.

6
00:00:43,980 --> 00:00:46,120
Naserte si.

7
00:00:46,220 --> 00:00:48,740
Naserte si všichni.

8
00:00:49,540 --> 00:00:53,580
Dejte nám své peníze a zemřete.

9
00:01:18,220 --> 00:01:22,680
Z tohoto města útěku
na ostrově Sicílie

10
00:01:22,781 --> 00:01:26,281
rebel Sextus Pompeius

11
00:01:26,381 --> 00:01:29,441
nás prosil o mír.

12
00:01:29,541 --> 00:01:32,961
Cesta po moři do Říma
je znovu otevřena!

13
00:01:33,061 --> 00:01:35,681
Připlouvají lodě s obilím.

14
00:01:35,781 --> 00:01:38,481
Hladomor skončil.

15
00:01:42,130 --> 00:01:46,100
Překlad: Clear
www.neXtWeek.cz

16
00:02:00,902 --> 00:02:02,902
Ale ne.

17
00:02:06,120 --> 00:02:08,502
VILA SEXTA POMPEIA, SICÍLIE

18
00:02:18,422 --> 00:02:20,882
Ještě jsi se mnou neskoncoval?

19
00:02:20,982 --> 00:02:23,002
Už jsi mě nepotrestal dost?

20
00:02:23,102 --> 00:02:24,842
Livie!

21
00:02:24,942 --> 00:02:27,042
Sakra, jsem...

22
00:02:27,142 --> 00:02:29,002
sakra...

23
00:02:29,102 --> 00:02:31,102
těhotná.

24
00:02:38,663 --> 00:02:40,663
Livie.

25
........