1
00:00:17,100 --> 00:00:20,020
Neviem, prečo si myslíš,
že to musíš robiť.

2
00:00:22,356 --> 00:00:24,936
Ale asi ti na našich
raňajkách nezáleží.

3
00:00:25,025 --> 00:00:27,525
Takže preto sa hneváš.

4
00:00:31,073 --> 00:00:32,913
Prečo je to stále tu?

5
00:00:34,701 --> 00:00:36,251
Povedz jej

6
00:00:36,328 --> 00:00:38,408
Že sa hádame,
až kým nebúchajú susedia

7
00:00:43,043 --> 00:00:47,463
A často sa zamyslím a nedávam pozor

8
00:00:49,842 --> 00:00:51,802
Povedz jej, že vždy zaspím

9
00:00:51,885 --> 00:00:54,345
Keď pozeráme film

10
00:00:54,429 --> 00:00:58,729
A štve ťa, že vždy musíš pretočiť scény

11
00:00:58,809 --> 00:01:00,729
Ale robíš to pre mňa

12
00:01:00,811 --> 00:01:02,731
ROBÍŠ TO PRE MŇA

13
00:01:03,981 --> 00:01:07,401
Povedz jej, že mám výbušnú povahu

14
00:01:10,571 --> 00:01:13,741
Som tvrdohlavá ako škvrna od krvi

15
00:01:13,824 --> 00:01:15,084
Bože...

16
00:01:15,158 --> 00:01:16,538
A obaja to vieme

17
00:01:19,037 --> 00:01:20,747
Povedz jej, že sa veľa smejeme

18
00:01:20,831 --> 00:01:22,081
Musíme ich chytiť.

19
00:01:22,165 --> 00:01:23,535
A videla som ťa plakať

20
00:01:23,625 --> 00:01:27,455
Nemôžem za to ja
Dôvodom je ona

21
00:01:27,546 --> 00:01:28,586
Povedz jej

22
00:01:28,672 --> 00:01:30,512
POVEDZ JEJ

23
00:01:30,591 --> 00:01:32,131
O všetkom

24
00:01:32,217 --> 00:01:33,967
Povedz jej

........