1
00:01:56,725 --> 00:02:00,800
Oběť sem přijela ve 20:15.

2
00:02:01,260 --> 00:02:04,152
Pokud šla opravdu do kavárny,

3
00:02:05,063 --> 00:02:07,448
je jich tu pět.

4
00:02:14,580 --> 00:02:18,224
- Viděla jste ji?
- Neviděla.

5
00:02:23,545 --> 00:02:26,320
Viděli jste tuto ženu?

6
00:02:26,320 --> 00:02:28,375
Neviděli.

7
00:02:41,531 --> 00:02:43,408
Neviděla.

8
00:02:44,534 --> 00:02:46,153
Zbývá už jen jedna.

9
00:02:46,153 --> 00:02:49,660
Můžeme to dokončit,
než mě začneš urážet?

10
00:02:50,980 --> 00:02:54,397
Hele, tvé přítelkyni tohle nevadí?

11
00:02:54,397 --> 00:02:57,409
Chováš se vážně otravně.

12
00:02:58,116 --> 00:03:00,024
Žádnou nemám.

13
00:03:00,485 --> 00:03:05,890
Mohla ses mě zeptat přímo,
když tě to zajímá.

14
00:03:08,314 --> 00:03:10,980
Nefandí si trochu moc?

15
00:03:16,195 --> 00:03:20,090
- Kluku.
- Ano? - Neviděl jsi ji?

16
00:03:22,654 --> 00:03:25,761
To je ta zavražděná?

17
00:03:25,761 --> 00:03:28,169
Byla tu den před tím.

18
00:03:28,415 --> 00:03:32,640
- Seš si tím jistý?
- Naprosto.

19
00:03:36,375 --> 00:03:39,609
Vzpomeneš si, co tu dělala?

20
00:03:40,519 --> 00:03:43,200
Koupila si kávu.

21
00:03:43,200 --> 00:03:48,360
Nedala se přehlédnout,
byla moc krásná. Přišla odtamtud.

22
00:03:58,594 --> 00:04:00,690
- Kluku.
- Ano?

23
00:04:00,690 --> 00:04:04,848
- Dvojité Espresso.
- Hned.

........