1
00:01:02,499 --> 00:01:05,669
- Kde je ten doktor?
- Rozpráva sa so sestričkou.

2
00:01:05,878 --> 00:01:07,713
Nech sa vráti.
Nič nám nepovedali.

3
00:01:09,256 --> 00:01:11,675
- Nie je Drew hladný?
- Nie je.

4
00:01:11,967 --> 00:01:13,260
- Nič mu nechýba.
- Je unavený.

5
00:01:13,343 --> 00:01:15,137
- Mal veľký obed.
- Áno.

6
00:01:20,809 --> 00:01:21,894
Ahoj.

7
00:01:23,020 --> 00:01:24,980
Ahoj. Vitaj.

8
00:01:26,690 --> 00:01:27,941
Dobré ránko.

9
00:01:28,400 --> 00:01:30,903
- Poriadne si ma vydesila.
- Ahoj, mami.

10
00:01:32,988 --> 00:01:34,740
Vidíš? Povedal som,
že je v poriadku.

11
00:01:34,823 --> 00:01:36,492
- Budeš v poriadku.
- Pozdrav starkú.

12
00:01:36,867 --> 00:01:38,160
Ahoj, starká.

13
00:01:38,327 --> 00:01:40,287
Skús si ešte pospať.
Dobre?

14
00:01:41,371 --> 00:01:42,664
Dobre?

15
00:01:43,665 --> 00:01:45,209
Budeš v poriadku.

16
00:01:45,334 --> 00:01:46,710
MARE Z EASTTOWNU

17
00:01:46,919 --> 00:01:49,379
Dnes sme boli
svedkami dojímavej scény,

18
00:01:49,379 --> 00:01:51,590
keď sa Katie Baileyová
vrátila domov,

19
00:01:51,757 --> 00:01:54,259
odkiaľ pred viac než rokom
bez stopy zmizla.

20
00:01:54,426 --> 00:01:56,762
Katie prvýkrát
objala svoju dcéru,

21
00:01:56,887 --> 00:02:00,474
odkedy ju zachránili
z domu Waynea Pottsa.

22
00:02:00,682 --> 00:02:04,478
........