1
00:00:03,945 --> 00:00:05,701
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:05,706 --> 00:00:09,278
<i>Jsem Marvyn Korn
a budu váš nový trenér.</i>

3
00:00:09,283 --> 00:00:10,338
Jsi hvězda.

4
00:00:10,343 --> 00:00:12,758
Nechce lepší hráče, ale tým.

5
00:00:12,762 --> 00:00:14,751
Žiju basketbalem.
Mimo něj nic není.

6
00:00:14,756 --> 00:00:20,015
- Něco se naskytlo, ale v Itálii.
- Vezmi to a já půjdu bydlet s taťkou.

7
00:00:20,020 --> 00:00:22,392
Ano, máme s vámi pár problémů.

8
00:00:22,397 --> 00:00:26,221
Neučím tady vaše hráče.
Vy trénujete moje studentky.

9
00:00:26,226 --> 00:00:28,440
Pro otce jsem byl ostuda.

10
00:00:28,445 --> 00:00:31,359
<i>Ty slova mě zničily.</i>

11
00:00:31,364 --> 00:00:33,994
Dala bych cokoliv,
abych svého otce viděla.

12
00:00:35,493 --> 00:00:37,240
Tlak vzrůstá.

13
00:00:37,245 --> 00:00:39,705
- Sbližujete se s nimi.
- Nechte toho.

14
00:00:48,850 --> 00:00:51,755
- Proč jsme tu na oběd?
- Dneska jsou kuřecí nugety.

15
00:00:51,760 --> 00:00:54,215
Nevím. Trenér vám něco chce.

16
00:00:54,220 --> 00:00:57,385
Co může být tak důležité,
že přijdeme pozdě na oběd?

17
00:00:57,390 --> 00:00:59,020
Navíc když jsou nugety.

18
00:00:59,392 --> 00:01:01,180
Mají sedm omáček.

19
00:01:05,357 --> 00:01:08,146
- Je to potřeba?
- Rozhodně.

20
00:01:08,151 --> 00:01:09,901
Tak jo, oči nahoru.

21
00:01:10,570 --> 00:01:11,570
Otázka.

22
00:01:12,155 --> 00:01:17,328
- Co mají tyto praporce společné?
- Co nám to prostě říct?

23
00:01:17,994 --> 00:01:21,918
........