1
00:00:04,958 --> 00:00:08,583
<i>„Nutkání se stalo nesnesitelným.</i>

2
00:00:08,666 --> 00:00:12,416
<i>Na zuřivost, jež ho mučila,</i>
<i>byla jen jediná odpověď.</i>

3
00:00:12,500 --> 00:00:15,583
<i>A tak spáchal první vraždu.</i>

4
00:00:20,958 --> 00:00:25,750
<i>Porušil největší tabu ze všech,</i>
<i>avšak přesto se necítil vinen,</i>

5
00:00:25,833 --> 00:00:29,375
<i>zneklidněn ani vystrašen.</i>
<i>Cítil se svobodný.</i>

6
00:00:35,083 --> 00:00:37,125
<i>Každá lidská překážka,</i>

7
00:00:37,208 --> 00:00:40,458
<i>každé ponížení, které mu stálo v cestě,</i>

8
00:00:40,541 --> 00:00:43,125
<i>mohly být odstraněny</i>

9
00:00:43,208 --> 00:00:47,083
<i>tímto prostým aktem zničení,</i>

10
00:00:47,166 --> 00:00:48,208
<i>vraždou.“</i>

11
00:03:01,916 --> 00:03:05,125
Díky, Johne.
Postarej se tu o to, zatímco budu pryč.

12
00:03:05,208 --> 00:03:06,708
Bez obav.

13
00:03:07,708 --> 00:03:08,791
Díky.

14
00:03:08,875 --> 00:03:11,916
Let 840 do Říma. Uvidíme se u odbavení.

15
00:03:27,750 --> 00:03:31,541
<i>Let z Toronta bude mírně opožděn.</i>

16
00:03:33,791 --> 00:03:39,166
<i>Poslední výzva pro let 840 do Říma.</i>
<i>Ihned se dostavte k východu šest.</i>

17
00:03:39,250 --> 00:03:43,583
<i>Pan Peter Neal z letu 840 do Říma</i>
<i>ať se dostaví na informace.</i>

18
00:03:43,666 --> 00:03:46,916
<i>Pan Peter Neal ať se dostaví na informace.</i>

19
00:03:49,666 --> 00:03:54,166
- Jsem Peter Neal, volali jste mě?
- Ano, máte tu telefon.

20
00:03:54,250 --> 00:03:56,500
Můžete použít telefon támhle.

21
00:04:01,500 --> 00:04:02,625
Díky.

22
00:04:03,250 --> 00:04:04,583
Haló?

23
00:04:06,541 --> 00:04:09,708
Ano, poslouchej, Jane…

24
........