1
00:00:33,226 --> 00:00:38,081
<b><i>Přeložil MOTit</i></b>

2
00:01:00,010 --> 00:01:01,444
Ne...

3
00:01:33,564 --> 00:01:35,564
Ve jménu Krista,
našeho Pána,

4
00:01:35,697 --> 00:01:37,730
a Marie, královny nebes,

5
00:01:37,864 --> 00:01:39,664
uvězněte tuto zkaženou duši.

6
00:01:39,797 --> 00:01:41,130
Zadržte ji!

7
00:02:08,630 --> 00:02:10,297
Jo, Maxi.

8
00:02:10,430 --> 00:02:11,931
<i>-Gerry.</i>
-Zítra tě vyzvednu.

9
00:02:12,063 --> 00:02:14,063
<i>-Včera večer jsi pořádně zapařil?</i>
-Co chceš?

10
00:02:14,197 --> 00:02:16,597
<i>Mrzačení dobytka.
Malé město, pár hodin cesty.</i>

11
00:02:16,730 --> 00:02:18,096
<i>Platí 150.</i>

12
00:02:19,797 --> 00:02:22,130
Mrzačení dobytka?
No, to je jisté, to je...

13
00:02:22,263 --> 00:02:25,130
-To je 200 babek.
<i>-Platí 150.</i>

14
00:02:27,670 --> 00:02:29,906
Já bych neměl
vstát z postele za míň než 6 tisíc

15
00:02:29,948 --> 00:02:32,792
- když jsem pracoval pro <i>Examiner.</i>
<i>-Jo. No, Gerry,</i>

16
00:02:32,834 --> 00:02:35,034
<i>měl bys zkusit
získat zpět svou starou práci.</i>

17
00:02:35,076 --> 00:02:37,221
Víš co, Maxi?
Už ani s tebou nechci mluvit,

18
00:02:37,263 --> 00:02:38,584
tak mi pošli podrobnosti.

19
00:02:38,626 --> 00:02:40,462
Pomažu domů
a popadnu ještě nějaké krámy.

20
00:02:51,897 --> 00:02:55,433
O kravách toho moc nevím,
ale nevypadá zmrzačeně.

21
00:02:55,496 --> 00:02:57,597
Ano?
Podívejte se na ní zezadu.

22
00:02:57,639 --> 00:02:59,851
Přímo tady.
........