1
00:00:01,000 --> 00:00:02,000
V MINULÝCH DÍLECH

2
00:00:02,125 --> 00:00:03,125
Arcadia.

3
00:00:03,677 --> 00:00:04,857
Přišla jsem na souřadnice.

4
00:00:04,963 --> 00:00:05,963
Kde je ten zbytek?

5
00:00:05,983 --> 00:00:07,637
Dostaneš je postupně,

6
00:00:07,757 --> 00:00:09,437
jinak bys neměla důvod nechat Ash na živu.

7
00:00:09,557 --> 00:00:11,717
Jsou jen na skok na NAR-59,

8
00:00:11,837 --> 00:00:13,357
vyzvednout pár palivových článků.

9
00:00:13,477 --> 00:00:15,157
Ty jsi ji poslala zpátky na Společný svět?

10
00:00:15,176 --> 00:00:16,176
Ty jí věříš?

11
00:00:16,195 --> 00:00:17,717
Chcete to dnes, madam?

12
00:00:17,837 --> 00:00:19,957
Nezvratný důkaz, že je ten záznam falešný.

13
00:00:20,077 --> 00:00:22,357
Kdo ti přikázal falešně obvinit mou dceru?

14
00:00:25,816 --> 00:00:26,816
Ahoj Rebecco.

15
00:00:26,867 --> 00:00:30,557
Zabiju tě, zabiju vás všechny,
než abych ti dovolila vzít mou dceru.

16
00:00:30,677 --> 00:00:31,691
<i>Naši…

17
00:00:31,891 --> 00:00:34,316
<i>dceru a až ji budu mít ve svém objetí,

18
00:00:34,357 --> 00:00:36,357
<i>už ji nikdy neuvidíš.

19
00:00:43,397 --> 00:00:44,397
Ránko,…

20
00:00:45,077 --> 00:00:46,077
práskači.

21
00:00:49,863 --> 00:00:51,160
Dveře dokořán.

22
00:00:52,349 --> 00:00:53,968
Hádám, že teď už ti musíme věřit.

23
00:00:54,357 --> 00:00:56,492
Co mám do prdele ještě udělat,
abych tě přesvědčila?

24
00:00:57,117 --> 00:00:59,477
Jedna akce a ty si myslíš,
že jsi jedna z nás?

25
........